Opstar Profit

opstar profit - sisu ja tähendus

OP - Operatsioonide juhtimine

Tootmise ja teenuste valmistamise juhtimine. 

ST - Strateegiline juhtimine

Millal, kellega ja kuidas me eesmärgini jõuame?

STAR - Visioon & Eesmärk

Mille nimel ja miks me oma asja teeme? Meie unistus.

Opstar Profit
PRO - Professionaalsus

Teadmine, kompetentsid, oskused, koostöö. Andmed, faktid.

FIT - Sidusus
Sobivus, integreeritus, seostatus, põhjendatus OPSTAR-le.
PROFIT - Kasum

Tootlikkus, väärtus, areng, tulemuslikkus

STRATEEGILINE JUHTIMINE JA OPERATSIOONIDE JUHTIMINE

TULEMUSLIKKUS JA KASUMLIKKUS

Tulemuslikkus ja kasumlikkus on loomulikult seotud märkamise, hoolimise ja kaasamisega – usaldusega, meelsusega. Lisaks inimlikele ja pehmetele väärtustele on vundamentaalne efektiivne, hästi organiseeritud töökorraldus ning tõhusad protsessid – operatsioonide juhtimine. Õigesti määratletud tegevused, seejärel õigete tegevuste efektiivsus tagab tootlikkuse, tulemuslikkuse ja kasumlikkuse – kollektiivi, omaniku ja kliendi rahulolu. 

Efektiivne protsess ja tegevus üksi ei taga jätkusuutlikkust ja pikaajalist edu üle pikema ajahorisondi. Jätkusuutlikku tulemust ei suuda üksinda ka tugev strateegia ja hea strateegiline juhtimine. Oluline on mõlema valdkonna integreeritus ja seostatus, tegevuste operatiivsus ja otsene mõju strateegilisele visioonile! 

Piiratud ressursside ja pidevalt arenevas maailmas, on seostatus, fookus koos toimimise ja tulemuse vahetu kontrolliga määratlevalt oluline.  Et ressurside rakendatus ja võimalikest eksimustest taastumine riskivabam oleks, tuleb hästi ühendada ettevõtte strateegilised valikud ja operatsioonide efektiivsus – mõtlemine ja tegutsemine.

Strateegiline mõtlemine, -juhtimissüsteem ja operatsioonide juhtimine on justkui mõistuse, närvisüsteemi ja keha, füüsise tõhus koostöö.

Strateegiline juhtimine ja operatsioonide juhtimine on erinevad. Vajavad erimoodi oskuslikku lähenemist ja teineteisega integreerimist. Oluline on tunda mõlemat, mõista erisuste ja seostatuse võimalusi. 

Operatsioonide juhtimine Strateegiline juhtimine

Opstar Profit - sisu ja tähendus?

OP

Operatsioonide juhtimine  – Protsess, Põhjalikkus, Detailid ja Sisu.

ST

Strateegiline juhtimine – Nägemus, Plaan, Tegevused, Terviklikkus, Eristumine.

STAR

Püüdlemine, enesetunne – Pühendumine, Vastutus, Hoolimine, Hing.

PRO

Professionaalsus – Teadmine, Oskused, Faktid, Tulemus.

FIT

Integreeritus, seotus – Sobivus, Sidusus, Seostatus

PROFIT

Kasum – Väärtus, Jätkusuutlikkus, Areng, Kasv.

Opstar Profit omab tähendust, sisu ja edastab oma koosluses olulist juhile, kui ka organisatsioonile. Sümboliseerib mõtlemist ja tegutsemist, püüdlusi eesmärkide suunas, professionaalsust, seostatust, arengut ning väärtusloomet!

Opstar Profit sisaldab endas nime esindamiseks, organisatsiooni/ettevõtte tegevuse eesmärki ja osutatava teenuse sisu ja tähendust. Nimi sündis olulisi funktsioone kirjeldavate sõnade põhitähtede ühendamise. Täheühendites sisalduvad ettevõtte juhtimise ja organisatsiooni eksisteerimiseks olulised aspektid.

Opstar Profit aitab korrastada, kombineerida ja rakendada ettevõtte ressursse. Me aitame Teil teenida kasumit ja suurendada heaolu. 

Muutumine, arendamine, õppimine, õpetamine annab võimaluse kasvada kuulajal ja nõustajal. Soov olla ise parem, kui olin varem on mind innustanud varem ja innustab ka tulevikus. Soov areneda ja muutuda on oluline üksikisikule ja organisatsioonile.

Operatsioonide juhtimine

Operatsioonide juuhtimine on juhtimisvaldkond, mis tegeleb toodete valmistamise ja teenuste pakkumisega seotud süsteemide ja protsesside juhtimisega üle kogu tarneahela. Omame pikaajalist, laiapõhjalist praktilist kogemust ja teoreetilisi teadmisi operatsioonide juhtimises. 

Oleme suutelised nõustama ja parendama Teie ettevõtte tegevuse (operatsioonide) täiuslikkust (operational excellence), integreerituna strateegiliste eesmärkidega, visiooniga. 

Operatsioonide juhtimine ja täiuslikkus kahandab kulusid, tõstab kvaliteeti, vähendab protsessi- ja juhtaegasid, aga ilma strateegilise visioonita ja juhendamiseta pikaajalise edu ei säilita.

Strateegiline juhtimine

Strateegia on püüdlus saavutada ja hoida konkurentsieelist (Rothaermel, Frank). Strateegia ja Strateegiline juhtimine hõlmab endas eestvedamist, loovust, kirge, analüüsi, mis ehitab üles organisatsioone, kes loovad muutust või vastavad muutusele – kohanevad. 

S ja SJ kaudu arendavad firmad kompensatsiooni ja premeerimise süsteeme, töötavad välja asjakohaseid struktuure ja üldiseid süsteeme, loovad muutuvas maailmas väärtust üle laiema ajahorisondi, võttes arvesse sisemisi kompetente ja tugevusi.

Omame kogemust ja teadmisi strateegia protsessi, strateegilise juhtimise ja strateegia elluviimise vallas. Teame, et strateegilist visiooni, mis pole lingitud operatsioonidega on keeruline ellu rakendada või pea, et võimatu juurutada. 

Integreeritud kõikehõlmav juhtimissüsteem

Paljude uuringute autorid on järeldustega tõestanud, et ettevõtted kalduvad ebaõnnestuma strateegia juurutamisel või operatsioonide juhtimises, kuna puudub hästi seostatud juhtimine ja –süsteem ühendamaks neid kahte.

OPSTAR PROFIT näeb olulisust mõlema valdkonna tundmises ja nende nutikas ühendamises. Läbi „OP“ pakutavate teenuste ja nõuannete saame Teid aidata ja liikuda paremini toimiva ühenduse suunas – parema tulemuse suunas.

Pühendumine

Opstar Profit on pühendunud organisatsiooni efektiivsuse, tulemuslikkuse, kasumlikkuse parendamisele.

Fookus ja seostatus

Opstar Profit fookus on eesmärkide, plaanide ja tegevuse omavahelisel, põhjendatud sobivusel ja integreeritusel.

Jätkusuutlikkus

Opstar Profit seob Strateegilise juhtimise (valikud ja mõtlemine) ja operatsioonide juhtimise (teostus ja tulemused).

Saa tõhusamaks juhiks või kollektiivi liikmeks - tule SÜGISEL koolitusele

8 päeva praktikat – 6 seminare ja 2 ettevõtteid. Praktiline ja parima hinna-tulemuslikkuse suhtega Lean kallakuga agiilne tootmisjuhtimine. Koolitajaks pikaaegse kogemusega tootmis- ja tehasejuht, nüüd koolitaja Andres Kase.

Iga teenindus, teenus, laondus, vahendus ja ka põllumajandus on “tootmine” – Operatsioonid on kõikjal