Opstar Profit

Opstar Profit – Sisu ja Tähendus?

Opstar Profit omab tähendust, sisu ja edastab oma koosluses olulist juhile, kui ka organisatsioonile. Sümboliseerib mõtlemist ja tegutsemist, püüdlusi eesmärkide suunas, professionaalsust, seostatust, arengut ning väärtusloomet!

Opstar Profit sisaldab endas nime esindamiseks, organisatsiooni/ettevõtte tegevuse eesmärki ja osutatava teenuse sisu ja tähendust. Nimi sündis olulisi funktsioone kirjeldavate sõnade põhitähtede sobival moel ühendamise. Täheühendites sisaldub ettevõtte juhtimise ja organisatsiooni eksisteerimiseks olulised ja tähenduslikult seostatud aspektid.

  • OP                             Operatsioonide juhtimine  – Protsess, Põhjalikkus, Detailid ja Sisu.
  • ST                              Strateegiline juhtimine – Nägemus, Plaan, Tegevused, Terviklikkus, Eristumine
  • STAR                        Püüdlemine, enesetunne – Pühendumine, Vastutus, Hoolimine, Hing
  • PRO                          Professionaalsus – Teadmine, Oskused, Faktid, Tulemus
  • FIT                             Integreeritus, seotus – Sobivus, Sidusus, Seostatus
  • PROFIT                   Kasum – Väärtus, Jätkusuutlikkus, Areng, Kasv

Opstar Profit aitab korrastada ja paremini realiseerida, kombineerida ja rakendada ettevõtte ressursse.

Muutumine, arendamine, õppimine, õpetamine annab võimaluse kasvada kuulajal ja nõustajal. Soov olla ise parem, kui olin varem on mind innustanud varem ja innustab ka tulevikus. Soov areneda ja muutuda on oluline üksikisikule ja organisatsioonile.

Opstar Profit

ÜHENDAB STRATEEGILISED EESMÄRGID, TAKTIKALISED PLAANID ja OPERATIIVSE TEGUTSEMISE

KPI

PÜHENDUMINE

Opstar Profit on pühendunud organisatsiooni efektiivsuse, tulemuslikkuse, tootlikkuse ja kasumlikkuse parendamisele.

Fookus

FOOKUS & SEOSTATUS

Opstar Profit fookus on eesmärkide, plaanide ja tegevuse omavahelisel, põhjendatud sobivusel ja integreeritusel.

JÄTKUSUUTLIKKUS

JÄTKUSUUTLIKKUS

Strateegilise juhtimise (kavandamine ja lahendused) ja operatsioonide juhtimise (teostus ja tulemused) seostatus.