HEA JUHTIMINE ON SÜSTEEMNE, AGIILNE, KOHANEV - ALATI INIMHINGE JUHTIMINE

Hoiakud on südames ja esmased, kompetentse tuleb omandada ja õppida. Tulemuslikkuse ja organiseerituse tagab operatsioonide tõhusus js süsteemsus.

PANEME ASJAD JUHTUMA!

KOOLITUSED

Lean- Agiilne Tootmisjuhtimise koolitus 2024

8 päevane, ettevõtete külastusega. Oktooober 2024 - veebruar 2025.

Pole seda nõnda kunagi nimetanud, aga täna on see justkui mikrokraadi õpe.

Lean-Agile tootmisjuhtimise koolitus kombineerib teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi strateegilise, taktikalise planeerimise, kui ka operatiivtasandi igapäevatöö tõhusa teostamise asjus. 

Seome ettevõtte eesmärgi, inimhinge, protsessid, logistika ja seadmed, kui ka digitaalse maailma.

Osaleja õpib iseseisvust, olema parem juht või meeskonnaliige, omandades operatsioonide juhtimise peamisi hoiakuid ja kompetentse.

Koolituse tulemusel oskad paremini kohaneda, kavandada, organiseerida, eestvedada ja kontrollida oma juhitavat üksust või olla tulemuslik meeskonnaliige. 

Osaleja saab LEAN juhtimise kompetenstid. 

Lean 5S töökoha süsteemne korraldus - Tellitav

Koolitusel teeme koos harjutuse, kus tulemuslikkus kasvab tänu korrastatusele ca 50 korda.

5S meetod on vundamendiks kõigele muule. Paremaks mõistmiseks vaata all LEAN MAJA.

Pean õppimisel tulemuslikumaks praktilise 5S juurutamis- ja juhtimiskogemusega koolitaja õpetusi. Elulised näited kinnistavad kordi paremini. 

5S on süsteem, mille eesmärk on tuua esile süsteemis esinev raiskamine. 5S on mõeldud organiseeritud ja korras töökoha loomiseks ning korraldamiseks.

5S on lihtne, praktiline meetod tulemuslikkuse parandamiseks ja püsima jäämiseks.

Fookuses on visuaalne kord, puhtus, organiseeritus ja standardiseerimine. Korraliku töötulemuse tarvis peab töökoht olema ideaalses korras ja laitmatult puhas.

5S on oluline igale juhtimistasandile ja igas ametis. 5S pole ainult tootmises, vaid ka tervishoius, teeninduses, sõjaväes jm.

LEAN juhtimine ja LEAN MAJA = süsteemne juhtimine

LEAN maja - Andres Kase Opstar Profit