HEA JUHTIMINE ON SÜSTEEMNE, AGIILNE, KOHANEV - ALATI INIMHINGE JUHTIMINE

Hoiakud on südames ja esmased, kompetentse tuleb omandada ja õppida. Tulemuslikkuse ja organiseerituse tagab operatsioonide tõhusus js süsteemsus.

PANEME ASJAD JUHTUMA!

KOOLITUSED

Lean- Agiilne Tootmisjuhtimise koolitus kevad 2023

7 päevane, ettevõtete külastamisega. Märts 2023 - juuni 2023. Koheselt ettevõttes rakendatavad teadmised.

Tegeleme ainult olulisega

Lean-Agile tootmisjuhtimise koolitus kombineerib teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi strateegilise, taktikalise planeerimise, kui ka operatiivtasandi igapäevatöö tõhusa teostamise asjus. 

Seome ettevõtte eesmärgi, inimhinge, protsessid, logistika ja seadmed, kui ka digitaalse maailma.

Osaleja õpib iseseisvust, olema parem juht või meeskonnaliige, omandades operatsioonide juhtimise peamisi hoiakuid ja kompetentse.

Koolituse tulemusel oskad paremini kohaneda, kavandada, organiseerida, eestvedada ja kontrollida oma juhitavat üksust või olla tulemuslik meeskonnaliige. 

Osaleja saab LEAN juhtimise kompetenstid. 

Lean 5S töökoha süsteemne korraldus - Tellitav

Töökoha korraldamine - Asendiplaan, materjalide voog, sisend-protsess-väljund lähenemine

5S on vundament kõigele muule

5S on toetav metoodika, mis on enam kui tüütu koristamine, ühekordne korrastamine. 

5S on süsteem, mille eesmärk on tuua esile peremeessüsteemis esinev raiskamine. Formaalselt on 5S mõeldud organiseeritud ja korras töökoha loomiseks ning korraldamiseks.

5S on lihtne, praktiline meetod töökoha korrashoiuks ja korraldamiseks.

Fookuses on visuaalne kord, puhtus, organiseeritus ja standardiseerimine. Korraliku töötulemuse tarvis peab töökoht olema ideaalses korras ja laitmatult puhas.

5S on oluline igale juhtimistasandile ja igas ametis. 5S pole ainult tootmises, vaid ka tervishoius, teeninduses, sõjaväes jm.

LEAN juhtimine ja LEAN MAJA = süsteemne juhtimine

LEAN maja - Andres Kase Opstar Profit