• Miks meid valida
  MIKS MEID VALIDA

  Meis peitub väikeettevõtluse hing, rahvusvahelise suurettevõtte kogemus ja nõudlike klientide treenitus! Süsteemselt seotud eesmärk, plaan ja tegutsemine – eesmärgiks efektiivsus, tootlikkus, kasum.

 • MILLELE PÜHENDUME

  OPSTAR PROFIT on pühendunud organisatsiooni efektiivsuse, tulemuslikkuse, tootlikkuse ja kasumlikkuse parendamisele. Fookus on eesmärkide, plaanide ja tegevuse põhjendatud sobivusel ja integreeritusel.

 • OPSTAR PROFIT
  OPSTAR PROFIT - tähendus

  Nimi ja sisu väljendab mõtlemist, tegutsemist, püüdlusi, professionaalsust, seostatust, arengut ja väärtusloomet. Täheühendis sisalduvad ettevõtte juhtimise ja organisatsiooni arengu jaoks olulised aspektid.

Meie teenused

 • MEIE KOOLITUSED

  Tootmisjuhtimise koolitus LEAN tootmise kallakuga. Teadmised ja praktilised oskused igapäevatöö tõhusaks teostamiseks seostatuna strateegilise perspektiiviga – otsene mõju tootlikkusele ja tulemuslikkusele.

 • MEIE TEENUSE VALDKONNAD

  Meie fookus on organisatsiooni strateegilise- ja operatsioonide juhtimise koostoime tõhustamises. Arendame, süstematiseerime, stimuleerime operatsioonide kooskõlastatust strateegiliste eesmärkidega.

 • KOHANDATUS, FOOKUS & LEAN

  OPSTAR PROFIT pakub ettevõttele kohandatud nõustamis-, koolitus-, juhtimisteenust ja konsultatsioone, mis parendavad organisatsiooni efektiivsust, tulemuslikkust, tootlikkust ja kasumlikkust.