SAA TÕHUSAMAKS JUHIKS VÕI KOLLEKTIIVI LIIKMEKS -
TULE 2024 SÜGISEL KOOLITUSELE

8 päeva praktikat - 6 seminare ja 2 ettevõtteid. Praktiline ja parima hinna-tulemuslikkuse suhtega Lean kallakuga agiilne tootmisjuhtimine. Koolitajaks pikaaegse kogemusega tootmis- ja tehasejuht, nüüd koolitaja Andres Kase.

LEAN või MITTE LEAN - PANEME ASJAD JUHTUMA!

Olen abiks süsteemsuse, organiseerituse, tulemuslikkuse saavutamisel. 

MINU TOODETAVAD TEENUSED

TEGEVUSE SÜSTEMATISEERIMINE OPERATSIOONIDE JUHTIMISEGA

Õpetan tootmis- ja tööstusjuhtimise printsiipide alusel süsteemset juhtimist praktiliselt. Tootmiskorraldus, operatsioonide juhtimine on minu pärusmaa.

Aitan saavutada rütmi ja tulemuslikkust.

„Hea juhtimine on süsteemne, agiilne, kohanev! Ja alati inimhinge juhtimine!“

Konsultatsioon

Nõustan ettevõtte omanikke, juhtkonda, tervet organisatsiooni. 

Omades terviklikku praktilist pagasit tootmis- ja tööstusjuhtimise alal, tundes põhjalikult organisatsiooni toimet, strateegilist- ja operatsioonide juhtimist, LEAN ja “mitte LEAN” tootmist, oskan tähelepanu juhtida olulisele. 

Parem fookus ja vähem ressursse. 

Mentorlus/Coaching

Kombineering toest, nõudlikkusest ja innustamisest.  

Mentorina: personaalne ja kogemustepõhine nõuanne,  kogemuste jagamine või tugi ka otsustamisel. Coachina: aitan leida vastuseid läbi arutelude ja küsimiste,  avades ja arendades Sinu potentsiaali.

 

opstar profit

OPSTAR PROFIT - SISU JA TÄHENDUS

OP - Operatsioonide juhtimine

Tootmise ja teenuste valmistamise juhtimine. 

ST - Strateegiline juhtimine
Millal, kellega ja kuidas me eesmärgini jõuame?
STAR - Visioon & Eesmärk

Mille nimel ja miks me oma asja teeme? Meie unistus.

Opstar Profit
PRO - Professionaalsus

Teadmine, kompetentsid, oskused, koostöö. Andmed, faktid.

FIT - Sidusus

Sobivus, integreeritus, seostatus, põhjendatus OPSTAR-le.

PROFIT - Kasum

Tootlikkus, väärtus, areng, tulemuslikkus.

opstar profit

Andres Kase Opstar Profit

Alati Parem Kui Varem!

Andres Kase

Alati Parem Kui Varem!

LEAN või mitte LEAN, alati AGIILNE. Hoiame asjad lihtsad ja teeme seda, mida vaja – paneme asjad juhtuma. 

Juhtimine üldiselt ja  tootmise, teeninduse juhtimine on alati operatsioonide juhtimine – strateegiliselt, taktikaliselt ja operatiivselt.

  • Üle 25 aasta praktilist tootmis- ja tööstusjuhtimist, mille osaks on alati teenus ja teenindusjuhtimine, sest tööstust ilma ei turunda. 
  • Viimane missioon – Enics Eesti AS juhtimine 2019 lõpp – 2020. Muudatuste juhtimine, operatsioonide tõhustamine, kasumlikkuse kasvatamine.
  • 10 aastat tootmis-, operatsioonide juhtimise ja tööstusnormeerimise loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. 
  • 5 aastat operatsioonide- ja tootmisjuhtimise loenguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 
  • 10 aastat süstemseid juhtimiskoolitusi ja praktilist nõustamist. 
  • Alates 2022 arendan ja loon sisu Tootmisjuhtimise Teabavarale Äripäevas.

Minu praktiline ja töine teekond algas vanaisa juures “heinapõllul”. Edasi oskustöölisena suusavabrikus Visu ja suundus siis ettevõtja elu juurde, Frontier Hockey loomiseni. Sealt jõudsin keerukate, rahvusvaheliste tööstusettevõtete, vertikaalselt integreeritud, tehnoloogiliselt mitmekesiste operatsioonide/tehaste juhtimiseni. Olen juhina tööd teinud Efores, Scanfilis ja Enicsis.

Kõik see on olnud keeruline, põnev, arendav ja karastav korraga ning sain end professionaalselt teostada nii operatiiv-, kesk-, kui ka tippjuhtimise tasandil. 

SUHTUMINE – kannan endas tulemusele ja lahendusele orienteeritud mõtteviisi. Ise oma peaga mõtlemine, sisuliselt aru saamise kaudu omandatud oskused toovad tulemuse.

Saa tõhusamaks juhiks või meeskonnaliikmeks - TULE 2023 SÜGISEL koolitusele

8 päeva praktikat – 6 seminare ja 2 ettevõtteid. Praktiline ja parima hinna-tulemuslikkuse suhtega Lean kallakuga agiilne tootmisjuhtimine. Koolitajaks pikaaegse kogemusega tootmis- ja tehasejuht, nüüd koolitaja Andres Kase.

Iga teenindus, teenus, laondus, vahendus ja ka põllumajandus on “tootmine” – Operatsioonid on kõikjal