Andres Kase

Andres Kase ja Opstar Profit

Andres Kase

Saame tuttavaks – Minu nimi on Andres Kase. Pean end eelkõige asjakohast teooriat tundvaks ja strateegiliselt tegutsevaks praktikuks-elluviijaks.

PEAN OLULISEKS kõrgete eesmärkide seadmist, teadlikku tegutsemist! Järjepidevus, ambitsioonikus, tasakaalustav konservatiivsus, nutikalt seostatud planeerimine, tegutsemine, vajadusel kohanemine on eesmärkide saavutamise  aluseks. Oluline on nii tervik, kui ka detailid.

Olen investeerinud pika aja karjäärist tööstusega ja tootmisega seotud ettevõtete praktilisse juhtimisse. Tehase- ja tööstusoperatsioonide juhtimine, tarneahela juhtimine, süsteemne juhtimine. Pikaajaline, sisuline, kõrgetasemeline, aastaid karastanud kogemus teeb võimalikuks praktilise ja tulemusliku koolitamise ja nõustamisteenuse pakkumise.

TUGEV PRAKTILISUS koos teoreetiliste teadmistega on garantiipagas – elluviiva nõustamise ja konsultatsiooni vundament. See tagab teadmiste ja juhiste rakendatavuse ja pole pelgalt diagnoosiv, hinnanguline probleemide/nõuannete loetelu. Olen Sinu või Sinu organisatsiooni personaaltreener. Aitan hoida fookust olulisel, korrastada protsesside ja -süsteemide toimet, avastada ja elimineerida raiskamist, seostada eesmärke ja saavutada tulemust.

MINU TEEKOND algas oskustöölise põlist ja suundus keerukate, rahvusvaheliste tööstusettevõtete, vertikaalselt integreeritud, tehnoloogiliselt mitmekesiste operatsioonide juhtimiseni. Keeruline, põnev, arendav ja karastav korraga. Olen juhtinud nii operatiiv- kui kesktasandit, olnud spetsialisti rollis, käivitanud ettevõtjana ja osanikuna ekspordile suunatud ettevõtte ning saanud olla 10 aastat rahvusvaheliste korporatsioonide suurtootmiste tippjuhi rollis. Viimased aastad tegelenud praktilise nõustamise ja koolitamisega.

SUHTUMINE – kannan endas tulemusele ja lahendusele orienteeritud mõtteviisi. Ise oma peaga mõtlemine, sisuliselt aru saamise kaudu omandatud oskused toovad tulemuse.

“Hea kasvujõu ja -isuga seemnele on iga muld viljakas.” Andres Kase

Tahe, teadmiste-, kogemuste janu, energia annavad jõudu ja võimaluse areneda. Nii suudame kasvada erinevat tüüpi mullas, pidevalt kogeda ja õppida ka eksimuste abil. Edasiviiv eksimine kuulub teadmiste ja kogemuse kinnistamise juurde – kindlustab järelduste ja otsuste täpsust.

Opstar Profit

Opstar Profit annab edasi õpitut ja kogetut ja on minu näol 25 aastat küpsenud ja arenenud puu, mille viljadeks on asjakohased, kliendile orienteeritud ja tulemust andvad suunised. Annan edasi kogemuste ja teadmiste sünteesi, mis aitab nüüd kasvada teistel.

Opstar Profit annab teadmiste ja oskuste kõrval edasi ka SUHTUMIST eesmärkide saavutamiseks – innukust, energiat, initsiatiivi ja soovi pidevalt õppida. Eesmärkide ellurakendamiseks, tuleb olla töökas, ressursse nutikalt ja tõhusalt kasutades. Iga inimene, süsteem, organisatsioon on võimeline arenema kiiremini, kui ta seda hetkel teeb, selleks vajame head ja terviklikku, seostatud vaadet, FOOKUST,  tegevusplaani ja ka kontrolli.

Minu eesmärk OPSTAR PROFIT’iga on parandada Sinu ja organisatsioonide tulemuslikkust. 

Minu ülevaatlik töö- ja hariduskäik plokkskeemina. Annab kiire ja lihtsa pildi, kes ja mis on OPSTAR PROFIT ja Andres Kase.

Andres Kase CV Protsessina

VAATA ANDRES KASE LINKEDIN PROFIILI


Always Better Than Before/Alati Parem Kui oli Varem

Andres Kase