Andres Kase

Saa tõhusamaks juhiks või meeskonnaliikmeks - tule Sügisel koolitusele

8 päeva praktikat – 6 seminare ja 2 ettevõtteid. Praktiline ja parima hinna-tulemuslikkuse suhtega Lean kallakuga agiilne tootmisjuhtimine. Koolitajaks pikaaegse kogemusega tootmis- ja tehasejuht, nüüd koolitaja ja õpetaja Andres Kase.

Iga teenindus, teenus, laondus, vahendus ja ka põllumajandus on “tootmine” – Operatsioonid on kõikjal

Minu eesmärk on parandada Sinu ja ettevõtte tulemuslikkust

Andres Kase Opstar Profit

Andres Kase

Vanasõna: “Miski pole praktilisem kui hea teooria!” 

Pean end eelkõige asjakohast teooriat tundvaks ja strateegiliselt tegutsevaks praktikuks-elluviijaks. Oskan rääkida, aga see ei ütle veel midagi – Asjad tuleb ära teha!

PEAN OLULISEKS kõrgete eesmärkide seadmist, teadlikku tegutsemist! Järjepidevus, ambitsioonikus, tasakaalustav konservatiivsus, nutikalt seostatud planeerimine, tegutsemine, jooksev kohanemine on eesmärkide saavutamise aluseks. Oluline on fookus, tervik, kui ka detailid.

Olen investeerinud pika aja karjäärist tööstusega ja tootmisega seotud ettevõtete praktilisse juhtimisse. Tehase- ja tööstusoperatsioonide juhtimine, tarneahela juhtimine, süsteemne juhtimine. Pikaajaline, sisuline, kõrgetasemeline, aastaid karastanud kogemus teeb võimalikuks praktilise ja tulemusliku juhtimisteenuse, koolitamise ja nõustamisteenuse pakkumise.

TUGEV PRAKTILISUS koos teoreetiliste teadmistega on garantiipagas – elluviiva nõustamise ja konsultatsiooni vundament. See tagab teadmiste ja juhiste rakendatavuse ja pole pelgalt diagnoosiv, hinnanguline probleemide/nõuannete loetelu. Olen Sinu või Sinu organisatsiooni personaaltreener. Aitan hoida fookust olulisel, korrastada protsesside ja -süsteemide toimet, avastada ja elimineerida raiskamist, seostada eesmärke ja saavutada tulemust.

Minu teekond

Minu teekond algas oskustöölise põlist ja suundus keerukate, rahvusvaheliste tööstusettevõtete, vertikaalselt integreeritud, tehnoloogiliselt mitmekesiste operatsioonide juhtimiseni. Keeruline, põnev, arendav ja karastav korraga. Olen juhtinud nii operatiiv- kui kesktasandit, olnud spetsialisti rollis, käivitanud ettevõtjana ja osanikuna ekspordile suunatud ettevõtte ning saanud olla 10 aastat rahvusvaheliste korporatsioonide suurtootmiste tippjuhi rollis. Viimased aastad tegelenud praktilise nõustamise ja koolitamisega.

Suhtumine

Kannan endas tulemusele ja lahendusele orienteeritud mõtteviisi. Ise oma peaga mõtlemine, sisuliselt aru saamise kaudu omandatud oskused toovad tulemuse.

“Hea kasvujõu ja -isuga seemnele on iga muld viljakas.” Andres Kase

Tahe, teadmiste-, kogemuste janu, energia annavad jõudu ja võimaluse areneda. Nii suudame kasvada erinevat tüüpi mullas, pidevalt kogeda ja õppida ka eksimuste abil. Edasiviiv eksimine kuulub teadmiste ja kogemuse kinnistamise juurde – kindlustab järelduste ja otsuste täpsust.

Opstar Profit – teadmine, kogemus ja suhtumine

Opstar Profit annab edasi õpitut ja kogetut ja on minu näol vähemalt 25 aastat kasvanud tugevate juurtega puu, mille viljadeks on asjakohased, kliendile orienteeritud ja tulemust andvad suunised. Annan edasi kogemuste ja teadmiste sünteesi, mis aitab nüüd kasvada teistel.

Opstar Profit annab teadmiste ja oskuste kõrval edasi ka SUHTUMIST eesmärkide saavutamiseks – innukust, energiat, initsiatiivi ja soovi pidevalt õppida. Eesmärkide ellurakendamiseks, tuleb olla töökas, ressursse nutikalt ja tõhusalt kasutades. Iga inimene, süsteem, organisatsioon on võimeline arenema kiiremini, kui ta seda hetkel teeb, selleks vajame head ja terviklikku, seostatud vaadet, FOOKUST,  tegevusplaani ja ka kontrolli.

Minu eesmärk on parandada Sinu ja ettevõtte tulemuslikkust