Strateegiline juhtimine

Strateegiline juhtimine

Omame ka kogemust ja teadmisi strateegia protsessi, strateegilise juhtimise ja strateegia elluviimise vallas. Teame, et strateegilist visiooni, mis ei ole ideaalselt lingitud operatsioonidega on keeruline ellu rakendada või pea, et võimatu juurutada. Ja teisalt operatsioonide tipptase vähendab kulusid, tõstab kvaliteeti, vähendab protsessi- ja juhtaegasid, aga ilma strateegilise visioonita ja juhendamiseta on pikaajalise edu tõenäosus madal.