Strateegiline juhtimine ja operatsioonide juhtimine

Strateegiline juhtimine ja operatsioonide juhtimine

Tulemuslikkus ja kasumlikkus on seotud efektiivse, hästi organiseeritud töökorralduse ning toimivate protsessidega. Õigesti määratletud tegevuste efektiivsus tagab kliendirahulolu, tootlikkuse, tulemuslikkuse ja tõenäolisemalt ka kasumlikkuse.

Samas ei taga strateegiliste eesmärkidega seostamata efektiivne protsess ja tegevus jätkusuutlikkust ja pikaajalist edu kogu ettevõttele. Oluline on integreeritus ja seostatus, tegevuste operatiivsus ja mõju otse strateegilisele visioonile!

Piiratud ressursside maailmas on määratlevalt oluline seostatus, fookus ja vähem oluline ei ole ka toimimise ja tulemuse vahetu kontroll.

On kaalukalt tähtis ühendada ettevõtte strateegilised eesmärgid ja operatsioonide efektiivsus, et ressursid oleks nutikalt rakendatud ning eksimustest taastumine riskivaba.

Strateegiline mõtlemine, -juhtimissüsteem ja operatsioonide juhtimine on justkui mõistuse, närvisüsteemi ja keha tõhus koostöö – see on sarnaselt oluline nii ettevõttele kui elusorganismile.

Strateegiline juhtimine ja operatsioonide juhtimine on erinevad. Sellest tulenevalt vajavad nad erimoodi ja oskuslikku lähenemist ning teineteisega integreerimist – hea on tunda mõlemat ja mõista erisusi ja seose kohti.