Silmaring

Kogemustel ja filosofeerimisel põhinevad mõtteterad maailmast, tuttavatelt, kolleegidelt, sõpradelt või ka enese panusena. Olen arvamusel, et need rikastavad, lühikesed, mõtlikud, õigesti tabatud laused ja mõtted aitavad tabada kiiresti ja asjalikult olude sisu ja võivad hetkega öelda enam, kui mitmepäevane koolitus või aastatega kogetu.

Sellised laused ja mõtted saavad olla hea ettekujutuse või kogemuse vili. Neid tuleb avada kirjutaja hetkeolukorra ja vaatevinkli lähtekohast, loomulikult ei esinda nad täistõde ja tõde on alati suhteline. Paljud neist on pärit ühest hoidisepurgist ja neid võib tõesti nimetada “juhtimistarkusteks” nagu teeb seda Mastery koolitus.

Ise kasutan neid oma jooksva nädala juhtimiskoosolekul koos oma meeskonnaga ja teeme seda pea iga koosoleku lõppedes (juhul kui mul see purk ikka kaasa on veetud). See on üks siduv ja üllatusmomenti sisaldav asjaolu, mida saab jagada ka peale seda arutelu oma järgmiste kolleegidega, see aitab mõtiskleda ja tabada asjade tagamaid.

NB! Värskemad mõtted on oma kuupäevaga alati lehe alguses!

29.03.2014

Mõtle suurelt ja tervikult väikestes asjades, sealt energiat sa leiad, võta hingega igat pintslitõmmet, sest nendest ükskord kunstiteos saab/ Andres Kase

Suuruse mõõdupuuks on vastutus iga oma mõtte eest/ Winston Churchill

Võitlust ei võitnud mitte see, kes andis head nõu, vaid see, kes võttis endale vastutuse selle täitmise eest ja käskis täide viia/ Napoleon.

28.02.2014

Head viljad, tugevad isiksused kohanevad – muutes selleks vajadusel maailma./ Andres Kase. 

Me kohaneme vastavalt tingimustele ja vastastikuste jõudude tasakaalule. Kohanemine läbi maailma muutmise ei pea olema ilmtingimata energia ja tegevusmahukas. See võib olla täielik kohanemine väliste tingimustega ja see võib olla järk-järgult läbimõeldud tegutsemine vastavalt väliste tingimuste muutustele. Igal heal viljal on oma keskkond, kus kasvada, kohaneda või areneda.

Head viljad teavad ka oma väärtust ja tunnevad rõõmu enda eksistentsi üle, seega nad võivad olla äärmiselt kannatlikud eesmärgi suhtes – nad teavad, mida on võimalik saavutada ja milleks seda vaja. Head viljad ongi need, mida keskkond mingil hetkel vastu võtab. Siit võiks püstitada küsimuse, kas kohaneb tasapisi keskkond, saades aru hea vilja kasulikkusest või mõjutab seda kaudselt seesama vili.  

08.02.2014

Täiuslikkus saab alguse pisiasjadest. /Michelangelo.

Üldistamine on oluline, tervik on oluline, see saab olla täiuslik, kui tunneme ja oskame pühenduda ka pisiasjadele. Nende tundmine terviku osades tagab õiged järeldused ja otsused. 

Kui sa ei saa asjal peast kinni võtta, võta siis sabast./ Araabia vanasõna.

Selge on see, et teistmoodi lähenemine aitab meil lahendusi leida ja keerulisest olukorrast tõenäolisemalt välja tulla. Suhteliselt lihtne on klammerduda stereotüüpsetesse lahendustesse või lähtuda oluorra hindamisel esmasest isiklikust tunnetusest või õpitud harjumusest, kogemusest. Teisti mõtlemine, uudne lähenemine on edasiliikumise ja avatud mõtlemise märk. 

Liidriksolemine on võime tõlkida visioon reaalsuseks. / Warren G, Bennis.

Just, minda suudan ettekujutada, suudan ka viia ellu! Ettekujutamisest ainult ei piisa, siis me jääme unistajaks. Samas unistamine, kujutlusvõime, nägemus annab esimese võimaluse midagi üldse ellu viia. Teine oluline aspekt ongi haarata, suunata, ohjata ja eestvedada, et need asjad juhtuma panna. 

Asjaga alustamiseks tuleb lõpetada rääkimine ning hakata tegutsema. / Walt Disney. 

Just kriisisituatsioonides võib osutuda eluliselt tähtsaks seada kurss tähtede ja mitte möödasõitvate laevatulede järgi. / O. Bradley Bassler.

Mulle nii meeldib see ütlus, avastus! See on paganama õige ja see ütleb otse – oluline on tunda baastarkuseid, -tõdesid, mis määravad üldises plaanis tingimused ja orientiirid. See on oluline nii orienteerumises kui ka majanduses – igal pool on oma “tähed”, mille järgi kurssi seada. Kui me neid märke ei tunne, oleme seisus, kus vajame lähedal liikuvate “laevatulede” abi, aga me ei pruugi teada, kui kaugele on levinud selleks hetkeks “telefonimängu” effekt. Veel ütleb see tarkus seda, et tuleb mõelda omaenese peaga ja seda ei tohi kaotada! 

Kui probleemi on võimalik sõnastada, on võimalik seda ka lahendada. / Edwin H. Land.

Julgen siin tuua paralleele ütlusega “Liidriksolemine on võime tõlkida visiooni reaalsuseks” – ütle see välja ja tegutse, see on pool lahenust probleemile. Väga tihti ei julge inimesed probleemi sõnastada, seda esile tuua. Seda loomulikult erinevatel inimlikel põhjustel, kus enasmasti oleme jällegi kinnistunud harjumustesse ja kogemustesse, oma “sisemise teatri” küüsi. Hea juht oskab seda märgata oma meeskonnaliikmete käitumises ja toob oskuslikult eisle ka soovi rääkida – mõnikord heaga, mõnikord provokatsiooniga aga kõige olulisem on siin minu arvates see, et me puudutaksime inimese hinge ja südant, panekisme nende emotsioonid tööle. See on alus, et ettevõttes oleks tulemus keskmisest suurepärasem – isegi parim!

Kes liiga palju kaalutleb, see saadab vähe korda. / Friedrich Schiller.

Kaalutlemine tuleb punuda jooksvalt igapäevasese töö osaks, see on rutiin, mille iga juht oma tasandil, oma tegevusraadiuses (nii vertikaalselt kui horisontaalselt) peab looma. Siis ei ole vaja kaalutleda, saab tegutseda ja otsustada kiiremini. 

Valitsemise kogu töö seisneb kunstis olla aus. / Thomas Jefferson.

See on kunst ja tihti mida ausam oled, seda vähem sind usutakse. Paljudele tundub see ebausutavana ja siis aitab vaid aeg ja teod näitavad tegelikkust. Ausus on pikaajaline väetis sinu edule ja usaldatavusele. Otsekohesus ja asjadele tegeliku tõlgendust andev konstruktiivne lähenemine võib luua situatsioone, kus inimesed tunnetavad ennast puudutatuna enam, kui see, kui paitame õrnalt, viisakalt nende ego ja panust. Ausus on ka see, kui me räägime läbi positiivse parendava lähenemise ootustele mittevastavusest ja arendamist vajavatest aspektidest. Lihtne on olla inimene, kes peegeldab peamiselt positiivset, märkamata olulisi puudujääke või siis neid esile mittetuues, säilitamaks suhteid ja head tasakaalu. Igal pool on vaja oskusi, seda vajame ka selleks, et teha selgeks süsteemis olevad isikliku panuse puudujäägid – olles aus, spontaanne ja avatud.

02.02.2014

Kui tahate, et midagi öeldaks, paluge meest. Kui tahate, et midagi tehtaks, paluge naist. / Margaret Thatcher. 

Üsna lähedal, pole veel kohal. / Ameerika vanasõna. 

Sõnad on kasutud, kui need ei tule puhtast südamest. / Ema Teresa. 

Ära otsi süüd, otsi rohtu. / Henry Ford.

HF teadis juba siis, et probleem ei peitu tagajärjes ja ei pruugi tegelikult olla tegijaga seotud. Igal juhul tuleb mõelda, mis moel saab seda ravida – tuleb küsida miks juhtus see, mis juhtuma ei pidanud. Tuleb püüda mõelda, mis paneb meid käituma nii nagu me käitume, tuleb küsida ja arusaada, mis on juhtumiste tagamaad ja mis moel olukorda ennetada isegi nii, et me ei pea rohtu andma… Tuleb nii palju profülaktikaga tegeleda, et tagajärjed on juhitud ja vastavalt ootustele. 

Ära püüa olla edukas, püüa olla väärtuslik! / Albert Einstein.

Väärtusteta edukus ei ole ju edukus.. Arvan, et Einstein ei pidanud ka edukust väärtuseks, isegi siis, kui see ükskord vaatamata väärtuslikule olemisele tema juurde ise tuli. Kui me jääme väärtuste juurde, ei riku meid edukus, tegelikult pole asi ju edukuses ja Albertil oli ju õigus..