MILLELE PÜHENDUME?

KPI

TULEMUSLIKKUS

OPSTAR PROFIT tegeleb ettevõtte efektiivsuse, tootlikkuse ja kasumlikkuse parendamisega.

Fookus

FOOKUS & SEOSTATUS

OPSTAR PROFITI fookus on eesmärkide, plaanide, tegevuse järjepidevusel  ja integreeritusel.

JÄTKUSUUTLIKKUS

JÄTKUSUUTLIKKUS

Strateegilise juhtimise (kavandamine ja lahendused) ja operatsioonide juhtimise (teostus ja tulemused) seostatus.

STRATEEGILINE JUHTIMINE JA OPERATSIOONIDE JUHTIMINE

Tulemuslikkus ja kasumlikkus on seotud efektiivse, hästi organiseeritud töökorralduse ning toimivate protsessidega. Õigesti määratletud tegevuste efektiivsus tagab kliendirahulolu, tootlikkuse, tulemuslikkuse ja tõenäolisemalt ka kasumlikkuse.

Efektiivne protsess ja tegevus üksinda ei pruugi tagada jätkusuutlikkust ja pikaajalist edu kogu ettevõttele üle pikema ajahorisondi. Jätkusuutlikku tulemust ei suuda üksinda ka hea strateegia. Oluline on mõlema valdkonna integreeritus ja seostatus, tegevuste operatiivsus ja otsene mõju strateegilisele visioonile!

Piiratud ressursside ja pidevalt arenevas maailmas on oluline muutus, seostatus, fookus koos toimimise ja tulemuse vahetu kontrolliga. Et ressursid oleks nutikalt rakendatud ning võimalikest eksimustest taastumine riskivaba, on kaalukalt tähtis ühendada ettevõtte strateegilised eesmärgid ja operatsioonide efektiivsus.

Strateegiline mõtlemine, -juhtimissüsteem ja operatsioonide juhtimine on justkui mõistuse, närvisüsteemi ja keha, füüsise tõhus koostöö.

Strateegiline juhtimine ja operatsioonide juhtimine on oma loomult erinevad. Sellest tulenevalt vajavad nad erimoodi ja oskuslikku lähenemist ning teineteisega integreerimist – et seda teha, on oluline tunda mõlemat, mõista erisusi ja seostatuse võimalusi.

OPERATSIOONIDE JUHTIMINE

Omame pikaajalist, laiapõhjalist praktilist kogemust ja samal ajal teoreetilisi teadmisi tänapäeva operatsioonide juhtimise funktsioonidest tootmis- ja teenindusüksuse aspektidest üle kogu tarneahela. Tänu eelnevale oleme suutelised koolitama, nõustama ja parendama Teie ettevõtte tegevuse ehk operatsioonide täiuslikkust (operational excellence), samal ajal parendades ka seostatust strateegiliste eesmärkidega/visiooniga.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Omame ka kogemust ja teadmisi strateegia protsessi, strateegilise juhtimise ja strateegia elluviimise vallas. Teame, et strateegilist visiooni, mis ei ole ideaalselt lingitud operatsioonidega on keeruline ellu rakendada või pea, et võimatu juurutada. Operatsioonide täiuslikkus kahandab kulusid, tõstab kvaliteeti, vähendab protsessi- ja juhtaegasid, aga ilma strateegilise visioonita ja juhendamiseta on jällegi pikaajalise edu tõenäosus madalam.

INTEGREERITUS JA KÕIKEHÕLMAV JUHTIMISSÜSTEEM

Paljude uuringute autorid on järeldustega tõestanud, et ettevõtted kalduvad ebaõnnestuma strateegia juurutamisel või operatsioonide juhtimises, kuna puudub hästi seostatud juhtimine ja –süsteem ühendamaks neid kahte.

OPSTAR PROFIT näeb olulisust mõlema valdkonna tundmises ja seeläbi nutikas ühendamises. Läbi „OP“ pakutavate teenuste ja nõuannete saame Teid aidata ja liikuda paremini toimiva ühenduse suunas – parema tulemuse suunas.

Opstar Profit

ÜHENDAB STRATEEGILISED EESMÄRGID, TAKTIKALISED PLAANID ja OPERATIIVSE TEGUTSEMISE