Miks valida OPSTAR PROFIT?

Meie teadmised ja kogemused tulenevad läbi 20- aastase ajaperioodi, peamiselt läbi õppimise, rahvusvahelise väikeettevõtluse ning börsil noteeritud suurkorporatsioonides töötamise ja juhtimise kaudu.

Leiame kindlasti võimalused parendamiseks! Oleme praktilised, lihtsad ja kasutame meetodeid vastavalt tegelikule vajadusele – oskame kohandada need väike- või suurettevõtjale sobivasse vormi.

Meis peitub väikeettevõtluse hing, rahvusvahelise suurettevõtte kogemus ja nõudlike klientide treenitus.

Võime olla universaalne ja kasutada oskusi – teadmisi vastavalt vajadusele ja võimalustele. Oskus seada eesmärke ja olla selgitaja, vahendaja ja ühendaja huvigruppide vahel (kliendid, töötajaskond, tarnijad, aktsionärid, juhtkond).

10-aastane töötamise ja juhtimise kogemus börsil noteeritud, rahvusvahelistes ettevõtetes.

Tunneme ja kasutame kaasaegseid protsesse, meetodeid ja tööriistu.

Tunneme nõudlike rahvusvaheliste klientide soove ja ootusi, omame kogemust ja praktikat nendele vastamises ja valmisoleku kasvatamises.

Omame nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilist kogemust LEAN ja SIX SIGMA juhtimisfilosoofiatest ja tööriistadest.

Olles koostanud neil teemadel kõrgkooli uurimis- ja diplomitööd ning aastaid rakendanud meetodeid ettevõtetes praktiliselt, koolitanud kõrgkoolis ja eraldi koolitustel ka teisi, oskame selles vallas anda igakülgset nõu ja koolitust.

See tuleb ettevõtte erinevatelt tasanditelt. Oskustöölisest, operatiivtasandi juhtimisest kuni vertikaalselt integreeritud, tehnoloogiliselt keerukate suurtootmise ja -tehase juhtimiseni.

Tunneme ja mõistame sisu ja vormi, protsesse, riske nii ettevõtte

Tunneme äriettevõtte ja organisatsiooni eesmärke ja juhtimisfunktsioonide rolle, vastutust, ülesandeid.

Saame seeläbi anda asjakohast nõu rollide ja vastutuse jaotamise, struktuuri, stimuleerimise, eesmärkide selgitamise, ärifunktsioonide eesmärkide ühendamise, mõõdistamise ja kontrollmehhanismide seadmise alal.

Selge „Missioon, Visioon, Väärtused, Strateegia“ mõtteviis. Arusaamine selle olulisusest kogu ettevõtte jaoks.

Tasakaalus, samas läbimõeldud, ettevalmistatud praktiline areng on alati olnud toetatud õige valdkonna ja oskuste õpingutega kõrg- või ülikoolides.

Pea igale inimesele on oma roll ja ülesanne. Õigete inimeste valik, nende käivitamine, meeskonna ja ka funktsionaalsete osakondade omavahelise sünergia loomine on üks õnnestumise alus.

Keskkond peab hoidma meid ärkvel ja ei saa olla liialt mugav, et ei tekiks paigalseisu. Oskus siduda isiksused organisatsiooni protsessidega on oluline.

Tagamaks head opereerimise taset omame kogemust protsessi- ja sooritusmõõdikute määratlemises, rakendamises ja kontrollimises.

Omame kogemust nii kvaliteedijuhtimissüsteemide ettevalmistamisel kui ka nende auditeerimisel ja auditite vastuvõtmisel.

Peame oluliseks pidevat õppimist, arengut, stabiilsust ning tasakaalustatult juhitud muutust.

Opstar Profit

ÜHENDAB STRATEEGILISED EESMÄRGID, TAKTIKALISED PLAANID ja OPERATIIVSE TEGUTSEMISE