Meie teenuse valdkonnad

Väärtusahela kaardistamine (Value Straem Mapping)

 • LEAN Tootmisel põhinevat väärtusahela ja -voo kaardistamist (Value Stream Mapping)
 • Operatsioonide kaardistamist tüüptoodete ja -protsesside lõikes
 • VSM teostus “Value Stream Mapping” ja “Current State VSM”
 • “Future State VSM“ ettepanekuid. Parendatud tootmisprotsess|-asendiplaan (lay-out) ettepanekuid
 • Spagetti diagrammi – operatsioonide voogdiagrammi. Sisendite, protsesside, väljundite liikumist ja paiknemist
 • Tootmisstatistikal, vestlustel- vaatlusel põhinevat tootmisüksuse tootmisvõimsuse ja selle rakendatuse defineerimist
 • Nõudlusel ja ennustusel põhineva soovitusliku taktaja defineerimist
 • Digitaliseerimise ja automatiseerimise võimaluste ettepanekud. Põhineb saadud osainformatsioonil, ei ole lõplik
 • Protsesside ja tootmise tasakaalustamise ettepanekud
 • Üldist põhiprotsesside standardaegade, tsükliaegade ja oodatava taktaja defineerimist
 • Üldist tootmiskorraldust ja -organiseerimist parendavaid ettepanekuid
 • Raiskamiste tuvastamist ja lihtsaimate lahenduste pakkumist parendusteks
 • Ettevõtte hetkekompetentside ja ressurssidega võimaliku tootmistõhususe kasvu prognoosi

Tõhus ja Praktiline tootmisjuhtimise koolitus

 • Sissejuhatus tootmisjuhtimisse. Tõhusa ja ohutu tootmise ettevalmistus ja rakendamine
 • LEAN tootmine, LEAN tootmise tööriistad.
 • Parendusprojekti eesmärkide püstitamine, võtmemõõdikute seadmine
 • Tootmisjuhtimise tööriistad. Ohutu tootmisjuhtimine.
 • 7 raiskamise vaade, 5S, Kaizen, JIT, JIDOKA, Standardne töö, TPM, jpm.
 • Varud tootmises, nõudluspõhine tootmine
 • Tootmise asendiplaan, -tasakaal ja taktaeg
 • Tootmise- ja juhtimise funktsioonid
 • Tootmisjuht ja organisatsioon, juhtimise tasemed
 • Ohutu tootmisprotsess
 • Tootmise staadiumid, tootmistsükkel, tootmise kulgemisviisid
 • Tootmisvõimsus teoorias ja praktikas, nõudlusega kohanemine
 • Tootmise planeerimine(scheduling), kalenderplaan(master plan)
 • Tootmisorganisatsiooni seostatud motiveerimine kliendist operaatorini
 • Võtmemõõdikute roll kliendist operaatorini
 • Erinevat tüüpi ja suurusega eesrindlike ettevõtete külastused/õppereisid
 • Õppereisipäevad sisaldavad arutelusid ja ettevõtte esindajate esitlusi

Toimiva tootmissüsteemi vundament – 5S korrapidamissüsteemi praktiline koolitus

 • 5S on süsteem, mille ülesanne on tuua esile peremeessüsteemis esineva raiskamine
 • 5S on organiseeritud ja korras töökoha loomiseks ning korraldamiseks
 • Praktiline 5S süsteemi rakendamine. Süsteemselt ja järjepidevalt parendusi taotlev, iseõppiv tootmissüsteem.
 • Sisaldab LEAN juhtimise tutvustust ja 7 raiskamise ja 5S metodoloogia ülevaadet
 • Praktilise rakendamise alustamist koos ettevõtte töötajatega
 • Praktiline „NS – Nina Sisse“ ringkäik, tegevused tehases|tootmistsehhis
 • Hetkeolukorra kaardistamist, eesmärkide seadmist, teostuse, ülevaatuse planeerimist(oleneb koolituse ulatusest)
 • Lisaks materjalid, vormid, juhised. Projekti peamised etapid kujunevad 5S sammudena:
  • 1S – soreerimine ehk vajaliku ja ebavajaliku eraldamine;
  • 2S – korda seadmine ehk vajalike töövahendite süstematiseerimine töökohal;
  • 3S – korra hoidmine ja puhastamine ehk kontrollimine ja raiskamise juurprobleemide avastamissüsteem;
  • 4S – standardiseerimine ehk harjumuste ja rutiinide kujundamine;
  • 5S – säilitamine ja hoidmine, et süsteem püsiks ja ei laguneks(auditeerimine, juhtkonna järelvalve, jne).
 • „Töökohaks“ on nii töölaud kontoris, seade või töökoht tehases, autoparkla, laoriiulid, failisüsteem arvutis, serveris
 • Juhi „töökohaks“ on juhtimissüsteem, juhtimisrutiinid, võtmemõõdikud, lepingute arhiiv, dokumendid, kontaktid, jpm