Kohandatus, fookus ja LEAN

KPI - Seostatud võtmemõõdikud

KLIENDILE KOHANDATUS

OPSTAR PROFIT pakub kliendile kohandatud rakenduslikku nõustamis-, koolitus-, juhtimisteenust. Eesmärk parendada organisatsiooni efektiivsust, tootlikkust ja kasumlikkust.

Fookus ja seostatus

FOOKUS & SEOSTATUS

Fookus on organisatsiooni strateegilise- ja operatsioonide juhtimise koostoime tõhustamisel. Arendame, süstematiseerime, stimuleerime operatsioonide kooskõlastatust strateegiliste eesmärkidega. Paneme asjad juhtuma.

LEAN

LEAN TOOTMINE

Teenus operatsioonide täiuslikkuse (Operational Excellence) saavutamise osas sisaldab olulisel määral LEAN ja SIX SIGMA mõtteviise ja lähenemist. Tunneme hästi teooriat ja tegutseme praktiliselt.