Ettevõttest

OPSTAR PROFIT – Sisu ja Tähendus?

OPSTAR PROFIT omab kõla, tähendust ja sisu. Opstar Profit annab oma koosluses edasi olulist juhile, kui ka organisatsioonile. Ta sümboliseerib mõtlemist ja tegutsemist, püüdlusi eesmärkide suunas, professionaalsust, seostatust, arengut ning väärtusloomet!

OPSTAR PROFIT, kui nimi, sisaldab endas nime esindamiseks, aga ka ettevõtte tegevuse eesmärki, sisu ja tähendust. Nimi sündis läbi olulisi valdkondi kirjeldavate sõnade põhitähtede ühendamise sobival moel. Täheühendites on peidus ettevõtte juhtimise ja organisatsiooni eksisteerimise jaoks olulised ja ka tähenduslikult seostatud aspektid. Opstar Profit lahtikirjutatult:

  • OP ehk Operatsioonide juhtimine – Protsess, Põhjalikkus, Detailid ja Sisu.
  • ST ehk Strateegiline juhtimine – Nägemus, Plaan, Tegevused, Terviklikkus, Eristumine
  • STAR ehk Püüdlemine, enesetunne – Pühendumine, Vastutus, Hoolimine, Hing
  • PRO ehk Professionaalsus – Teadmine, Oskused, Faktid, Tulemus
  • FIT ehk Integreeritus, seotus – Sobivus, Sidusus, Seostatus
  • PROFIT ehk Kasum – Väärtus, Jätkusuutlikkus, Areng, Kasv

OPSTAR PROFIT aitab paremini realiseerida, kombineerida ja rakendada ettevõtte ressursse.

OPSTAR PROFIT on saanud alguse tänu minu huvile juhtimise, protsesside ja organisatsiooni arengu vastu. Tänu soovile ja kirele muuta ettevõtete ja organisatsioonide tulemust paremaks on sündinud OPSTAR PROFIT.

Muutumine, arendamine, õppimine, õpetamine annab võimaluse kasvada kuulajal ja nõustajal. Soov olla ise parem, kui olin varem on innustanud mind astuma sammu OPSTAR PROFITI suunas.

Opstar Profit

ÜHENDAB STRATEEGILISED EESMÄRGID, TAKTIKALISED PLAANID ja OPERATIIVSE TEGUTSEMISE