Strateegiline juhtimine

Strateegiline juhtimine ja strateegilisus

Strateegiline juhtimine ja strateegilisus Tänaseks teemaks on strateegiline juhtimine, strateegilisus. Ehk isegi rohkem strateegilisus, et mida see nimelt tähendab? Loomulikult ei saa seda teha ilma targemate allikate abita. Seega teen seda toetatult ja viide allikale on siin: Harward Business Review (2011-02-08). HBR’s 10 Must Reads on Strategy (including featured article “What Is Strategy?”…

Read More

Avatud ja tulemusele orienteeritud juhtimissüsteem

Kasum ja ettevõtte väärtuse püsimine – selleta pole äriüksus jätkusuutlik!   Klientide väärtusloomele fokusseeritus, kliendirahulolu – selleta ei ole võimalik kaua tegutseda, ammugi kasumit teenida! Hea tegevuskliima, optimeeritud ja oskustega kooskõlas tehnoloogiline infrastruktuur,  töötajate rahulolu, loovalt, tõhusalt ja strateegiliselt kavandatud tegevus – selleta ei suuda me tagada kliendile väärtust, rahulolu…

Read More

Arenda strateegiliselt mõtlejaid üle terve organisatsiooni

Lugedes ja tõlkides artiklit by Robert Kabacoff  |   9:00 AM February 7, 2014 ja täiendades seda oma kommentaaridega: Tõsi ta on nagu ka RK (Robert Kabacoff) mainib ja mida kinnitavad paljud uuringud on tõhusaimad juhid strateegiliselt mõtlevad ja tegutsevad juhid. Vaatamata suurele hulgale kättesaadavatele raamatutele, teadusartiklitle, arvamustele strateegilise planeerimise protsessi ja meetodide kohta,…

Read More

Talendijuhtimine on strateegilise fokusseerituse osa

Olen alati olnud veendunud, et hea vastastikune sobivus ei ole lihtsalt tekkiv, avastatav, tuvastatav. Meie sobivus, loomulikkus ja isikupära, enesekindlus, efektiivsus inim- ja töösuhetes ei ole kerged tulema. Inimesed on valivad ja see on loomulik, inimestes on olemas teatud osa leplikkust, teatud osa edasiviivat energiat, mis võib ka muuta keskkonda…

Read More

Strateegilised arengusuunad Eesti tööstuses

Täna loengus olles kaardistasime grupi tööstustarkadega, seal hulgas mina, mõned strateegiliselt  olulised trendid Eesti tööstuse arengus. Võrdlusmomendiks sai eelmise sajandi lõpp versus tänapäev. Märksõnad kujunesid järgmised. See ei ole täpne kokkuvõte grupitööst, aga enamuste arvamus läks siiski kokku. Toon siinkohal olulisema välja, koos kommentaaride ja täpsustustega: Nõudluse põhine tootmine, teenus- see…

Read More