Organisatsioon ja inimesed

Juhi vastutus on reguleerida

Juhi vastutus või töötaja vaba tahe?

Juhi vastutus ja looduslik tasakaal Teen vahel lapsega õppimises koostööd. Juhi vastutus ei ole siis teemaks.  Küll aga satun kordama looduses või mujal kehtivaid põhitõdesid. Ühel korral, vee tsükli protsessi uurimise juures tekkis mõte kirjutada inimeste ringlemise teemal organisatsioonis. Lihtne oli leida vee tsükli juurest paralleele organisatsiooniga. Ise lähtun põhimõttest, kus juht tagab ringluse reguleerimiseks süsteemi ja…

Read MoreJuhi vastutus või töötaja vaba tahe?
Mikrojuhtimine

Mikrojuhtimine – tee seda tundega ja õigesti!

Mikrojuhtimine – kas siis tõesti halb? Mikrojuhtimine – Enamasti räägivad inimesed sellest alatooniga. Mulle meeldib vaadata asju veidi teisiti ja süüvida. Sellest räägitakse ja seda tunnetatakse nagu paha, halba, pidevat tunnikontrolli tüüpi juhtimistegevust. Ja vahel ta nii kindlasti ka on! Tsiteerin professor Maaja Vadi, kes  on ajakirjas Director mikrojuhtimise kohta öelnud:…

Read MoreMikrojuhtimine – tee seda tundega ja õigesti!
Edukas juht

Edukas juht! Kuidas olla edukas juht?

Edukas juht igal juhtimistasandil Kuidas olla edukas juht, edukas keskjuht või (tegev)juht – 6 lihtsat oskust, mida vajad!  Professori põhisõnum täiendatud blogi autori  kommentaaridega. HBR  video – 6 olulist oskust tegevjuhile. Joseph L. Bower, (Harvard Business School – professor) kirjeldab, kuidas olla efektiivne tegevjuht. Link videole on siin. Edukas juht või lihtsalt…

Read MoreEdukas juht! Kuidas olla edukas juht?
Organisatsiooni DNA

Organisatsiooni DNA 10 põhiprintsiipi

Organisatsiooni DNA Otseallika viide artiklile on siin. See on jällegi artikkel, mis puudutab juhtimise taustsüsteemi ja raamistikku lähtuvalt organisatsioonist, kui tervikust. Artikli autorid on kasutanud  metafoori “Organisatsiooni DNA” ja sellega on silmas peetud ettevõtete organisatsioonilist ja kultuurilist isikupära. Loetletud karakteristikutega määratletakse strateegia elluviimise seisukohast ettevõtteid: tugevateks või nõrkadeks Seega, kui me…

Read MoreOrganisatsiooni DNA 10 põhiprintsiipi

Arenda strateegiliselt mõtlejaid üle terve organisatsiooni

Lugedes ja tõlkides artiklit by Robert Kabacoff  |   9:00 AM February 7, 2014 ja täiendades seda oma kommentaaridega: Tõsi ta on nagu ka RK (Robert Kabacoff) mainib ja mida kinnitavad paljud uuringud on tõhusaimad juhid strateegiliselt mõtlevad ja tegutsevad juhid. Vaatamata suurele hulgale kättesaadavatele raamatutele, teadusartiklitle, arvamustele strateegilise planeerimise protsessi ja meetodide kohta,…

Read MoreArenda strateegiliselt mõtlejaid üle terve organisatsiooni