Juhtimine

Mõtle suurelt!

Mõtle suurelt ja tervikult väikestes asjades, sealt energiat sa leiad, võta hingega igat pintslitõmmet, sest nendest ükskord kunstiteos saab..

Read More

Arenda strateegiliselt mõtlejaid üle terve organisatsiooni

Lugedes ja tõlkides artiklit by Robert Kabacoff  |   9:00 AM February 7, 2014 ja täiendades seda oma kommentaaridega: Tõsi ta on nagu ka RK (Robert Kabacoff) mainib ja mida kinnitavad paljud uuringud on tõhusaimad juhid strateegiliselt mõtlevad ja tegutsevad juhid. Vaatamata suurele hulgale kättesaadavatele raamatutele, teadusartiklitle, arvamustele strateegilise planeerimise protsessi ja meetodide kohta,…

Read More

Talendijuhtimine on strateegilise fokusseerituse osa

Olen alati olnud veendunud, et hea vastastikune sobivus ei ole lihtsalt tekkiv, avastatav, tuvastatav. Meie sobivus, loomulikkus ja isikupära, enesekindlus, efektiivsus inim- ja töösuhetes ei ole kerged tulema. Inimesed on valivad ja see on loomulik, inimestes on olemas teatud osa leplikkust, teatud osa edasiviivat energiat, mis võib ka muuta keskkonda…

Read More

Sõnad/vaikus/teod

Vanad eestlased on öelnud: “Rääkimine hõbe, vaikimine kuld” Sokrates on öelnud: “Hakka rääkima, et ma sind näeksin” Mida nad siis õigupoolest öelnud ja mida siis tegelikkuses mõelda, mis õige, mis vale? Kindlasti on oma väärtus vaikimisel, oma väärtus rääkimisel, selge see on! Aga minule tundub, et eestlased soovisid, et keegi…

Read More

WIN! Mis see on?

WIN tähendab võitu! WIN tähendab edu, saavutusi ning rahulolu. See tähendab positiivset algatust ning võitja instinkti. Enamasti on kõik ettevõetu võimalik, kui oskame sellesse sisse puhuda hinge- WIN hinge. Hinge, milles on kirge meie poolt algatatud tegevustes, sest need tegevused on meile meeldivad ja rahuolu pakkuvad. WIN mõtteviisiga inimene võtabki…

Read More