Blogi

Sõnad/vaikus/teod

Vanad eestlased on öelnud: “Rääkimine hõbe, vaikimine kuld” Sokrates on öelnud: “Hakka rääkima, et ma sind näeksin” Mida nad siis õigupoolest öelnud ja mida siis tegelikkuses mõelda, mis õige, mis vale? Kindlasti on oma väärtus vaikimisel, oma väärtus rääkimisel, selge see on! Aga minule tundub, et eestlased soovisid, et keegi…

Loe lähemalt

WIN! Mis see on?

WIN tähendab võitu! WIN tähendab edu, saavutusi ning rahulolu. See tähendab positiivset algatust ning võitja instinkti. Enamasti on kõik ettevõetu võimalik, kui oskame sellesse sisse puhuda hinge- WIN hinge. Hinge, milles on kirge meie poolt algatatud tegevustes, sest need tegevused on meile meeldivad ja rahuolu pakkuvad. WIN mõtteviisiga inimene võtabki…

Loe lähemalt

Strateegilised arengusuunad Eesti tööstuses

Täna loengus olles kaardistasime grupi tööstustarkadega, seal hulgas mina, mõned strateegiliselt  olulised trendid Eesti tööstuse arengus. Võrdlusmomendiks sai eelmise sajandi lõpp versus tänapäev. Märksõnad kujunesid järgmised. See ei ole täpne kokkuvõte grupitööst, aga enamuste arvamus läks siiski kokku. Toon siinkohal olulisema välja, koos kommentaaride ja täpsustustega: Nõudluse põhine tootmine, teenus- see…

Loe lähemalt

Juhi vastutus: Koolitamine ja juhendamine – õppimine ja kinnistumise tagamine

Töötajate arendamine, enese arendamine- oluline organisatsioonile ja juhile, isikule süsteemis. Üks tippjuhi poolne initsiatiiv, liidriroll valiku ja võimaldamise osas, keskjuhi energia juhendamise, suunamise osas ja operatiivtasandi, eesliini töötaja usk, huvi ja tahe seda kõike vastu võtta. Soovin rääkida koolitamisest, juhendamisest, õppimisest ja õpitu kinnistamisest. Miks? – sest koolitaja ja koolitatav,…

Loe lähemalt

Kohanemine

Võiksin ju öelda, et oluline pole kiirus, tugevus, osavus või nutikus! Kui vaja, tuleb olla kiire, tugev, osav ja ka nutikas, seda vastavalt vajadusele ja seda kõike korraga. Mida me võiksime endas kõige enam arendada? See on tegelikult meie enese valik. Valik, mis on tehtud teel olles, seda hingest vabatahtlikult…

Loe lähemalt