Blogi

Emotsioon tähendab loomulikkust, kirge ja pühendumust!

Lugedes artiklit “Why Great Leaders Get Angry–and Show It”, nõustun autoritega – on võimalik väga hästi läbi saada ja vahel võib olla emotsionaalsem ka! Mis kõige olulisem on loomulikult eelarvamusteta töö jätkamine. Olen arvamusel, et emotsioon tekib, kui eksisteerib tõeline kirg ja pühendumine. Kui on olemas tõeline pühendumine, on kokkuvõttes võimalik…

Loe lähemalt

Avatud ja tulemusele orienteeritud juhtimissüsteem

Kasum ja ettevõtte väärtuse püsimine – selleta pole äriüksus jätkusuutlik!   Klientide väärtusloomele fokusseeritus, kliendirahulolu – selleta ei ole võimalik kaua tegutseda, ammugi kasumit teenida! Hea tegevuskliima, optimeeritud ja oskustega kooskõlas tehnoloogiline infrastruktuur,  töötajate rahulolu, loovalt, tõhusalt ja strateegiliselt kavandatud tegevus – selleta ei suuda me tagada kliendile väärtust, rahulolu…

Loe lähemalt

Mõtle suurelt!

Mõtle suurelt ja tervikult väikestes asjades, sealt energiat sa leiad, võta hingega igat pintslitõmmet, sest nendest ükskord kunstiteos saab..

Loe lähemalt

Arenda strateegiliselt mõtlejaid üle terve organisatsiooni

Lugedes ja tõlkides artiklit by Robert Kabacoff  |   9:00 AM February 7, 2014 ja täiendades seda oma kommentaaridega: Tõsi ta on nagu ka RK (Robert Kabacoff) mainib ja mida kinnitavad paljud uuringud on tõhusaimad juhid strateegiliselt mõtlevad ja tegutsevad juhid. Vaatamata suurele hulgale kättesaadavatele raamatutele, teadusartiklitle, arvamustele strateegilise planeerimise protsessi ja meetodide kohta,…

Loe lähemalt

Talendijuhtimine on strateegilise fokusseerituse osa

Olen alati olnud veendunud, et hea vastastikune sobivus ei ole lihtsalt tekkiv, avastatav, tuvastatav. Meie sobivus, loomulikkus ja isikupära, enesekindlus, efektiivsus inim- ja töösuhetes ei ole kerged tulema. Inimesed on valivad ja see on loomulik, inimestes on olemas teatud osa leplikkust, teatud osa edasiviivat energiat, mis võib ka muuta keskkonda…

Loe lähemalt