Avatud ja tulemusele orienteeritud juhtimissüsteem

Kasum ja ettevõtte väärtuse püsimine – selleta pole äriüksus jätkusuutlik!  

Klientide väärtusloomele fokusseeritus, kliendirahulolu – selleta ei ole võimalik kaua tegutseda, ammugi kasumit teenida!

Hea tegevuskliima, optimeeritud ja oskustega kooskõlas tehnoloogiline infrastruktuur,  töötajate rahulolu, loovalt, tõhusalt ja strateegiliselt kavandatud tegevus – selleta ei suuda me tagada kliendile väärtust, rahulolu ja ettevõttele kasumit. 

Kvaliteet, tootlikkus, tõhusus, tootlus, usaldusväärsus – nende elementide puudumisel ei ole me tõsiselt võetavad. 

Avatud ja kaasamisel põhinev juhtimine, algatuse ja initsiatiivi soosimine, võimaldamine, tasakaalus oskuslik stimuleerimine – aitavad ületada võimalikku liigset rahulolu ja mugavustsooni teket ja toetada pidevat paremaks muutumist.

Üldine raamistik sisulise ümber: Kliendi rahulolu ja ettevõtte kasumi tagavad toimetuste, toodete ja teeninduse lubatud, kokkulepitud tähtaeg ja kvaliteet – seda loomulikult ettenähtud kulutuste ja kokkulepitud hindadega. Tähelepanu inventari mahtudele, lühike tsükliaeg tagab ettevõtte käibevahendite tõhusa kasutamise ja samas põhjendamatu venitamise toodete toimetamisel klientidele.  

Sisu välise raamistiku sees: Kompetentne, õigesti valitud või terviklikult koolitatud personal. Tehnoloogiline- ja ettevõtte üldine infrastruktuur, vastavuses toote/teenuse ja organisatsiooni liikmete ootustega – tagavad koos tõhusa töökorraldusega töötajate rahulolu ja püsimise ettevõttes. Töötajate produktiivsuse tagavad hästi disainitud tootmissüsteemid ja kooskõlas töötavad protsessid. Tõhusus, tulemus ja efektiivsus tagavad töötajale lisatasu teenimise võimaluse ning ettevõttele jätkuva tootlikkuse. Tulemuse puudumisel on tagatud kulude õige tasakaal. 

Terviklik, asjakohane, tulemusele orienteeritud juhtimine: Avatus, otsustamisse kaasamine koos integreeritud ja tasakaalustatud, konkurentsivõimelise (piisavat pingutust nõudev, sama s üle keskmise kompensatsiooni võimaldav) motivatsioonisüsteemiga soodustab initsiatiivi ja algatuse teket, mis omakorda loob loomuliku tunnustamise võimalused ja siiruse. Sellest tulenevalt on rahul juhid, töötajad ja omanik – üldine rahulolu ettevõttega. 

Õige juhtimine on kui tõhus “katalüsaator”. Juhtkond on see, kes peab tundma vajadust muutumiseks ja õiges koguses uut tüüpi “katalüsaatorit” organisatsiooni süstima. Muutma eesmärke, nõudeid, kompetentse, tegevuskliimat, tehnoloogiat, et saavutada jätkuvalt hea tulemus.

 

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter