WIN! Mis see on?

WIN tähendab võitu! WIN tähendab edu, saavutusi ning rahulolu. See tähendab positiivset algatust ning võitja instinkti. Enamasti on kõik ettevõetu võimalik, kui oskame sellesse sisse puhuda hinge- WIN hinge. Hinge, milles on kirge meie poolt algatatud tegevustes, sest need tegevused on meile meeldivad ja rahuolu pakkuvad.

WIN mõtteviisiga inimene võtabki asju ette, et endale antud lubadused täita. Need on lubadused, mis viivad meid edasi, need on nagu vahefinišhid meie lõppeesmärgi suunas liikumisel. WIN mõtteviisiga inimene tegutseb mõnevõrra kaugemate sihtide nimel, kui vaid enese rahulolu.

WIN ei tähenda vaid isiklikke võite, WIN tähendab kaasamist, positiivset energiat enesele ja teistele, positiivset edasiminekut läbi tehtavate tegevuste ning positiivset, edasiviivat effekti kokkupuutuvatele inimestele, oludele, valdkondadele.

WIN ei ole üks WIN- see on alatin WIN-WIN! See on sünergia ja arendav suhtumine, see on edasi liikumine läbi soovide olla mõnevõrra parem, kui olime varem. Mõtteviis toetab mõtlemist mitte mingil juhul mõttelaiskust. Mõttelaiskus on reaktiivsuse alustala, see on käivitamata mootor, mis käivitada soovides hakkab turtsuma ja tõrkuma- mis ei vii meid edasi.

WIN on looduslikul, taastuval energial tegutsev süsteem- seda süsteemi toidab saavutamine, tegutsemine ja mõtlemine, jätkuv parenemine ning kirglikkus! Tema komponendid on Willingness ja Initiative – märgusõna on nende olemasolu loomulikkus ehk Natural!

Willingness- ehk siis eesti keeles valmisolek. Meie mõttet on värsked, oleme valmis reageerima ning vastu võtma uuenduslike ideid, neid ise gnereerima, osalema arengus. Selle väljendi taha võib asetada ka proaktiivsuse, heasoovliku energia, abivalmiduse. W

Initiative- algatus, initsiatiivikus. Asju kohe käsile võttes lahendame probleemid kõige kiiremalt moel. Kaasav kaasamine, tegutsemine on siin märgusõnad. Algatus- arenemise soov ning muutumine, muutmine.

Natural- loomulik, loomukohane. See kooslus on meie olemus, see on meie loomulikkus! Seda ei saa sundida, see otsib lahendusi ja ta suudab selle enamasti leida. Autentsus, inimlikkus, sisu ja julgus. Loomulikkus tähendab jääda iseendaks, tuginedes heasoovlikkusele, valmisolekule ning initsiatiivikusele.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter