Strateegilised arengusuunad Eesti tööstuses

Täna loengus olles kaardistasime grupi tööstustarkadega, seal hulgas mina, mõned strateegiliselt  olulised trendid Eesti tööstuse arengus. Võrdlusmomendiks sai eelmise sajandi lõpp versus tänapäev. Märksõnad kujunesid järgmised. See ei ole täpne kokkuvõte grupitööst, aga enamuste arvamus läks siiski kokku. Toon siinkohal olulisema välja, koos kommentaaride ja täpsustustega:

  • Nõudluse põhine tootmine, teenus- see vast on enamasti juhitud “lean manufacturing” filosoofiast ning sisaldab endas tegevusi, mis püüavad hoida vood madalad ja seda vastavalt turuvajadusele. Võimalik, et see on vaid meie peegeldus. Praegu levivad need koolitused ka koolitajate hinnakirjades. Minul on neid olnud huvi uurida ca 8 aastat tagasi ka põhjalikumalt ning nii mõnedki praktilised harjutused tehtud.
  • Protsessipõhisus- vaade ja rõhk protsessidele. Ise mõtlen, et see on võimalik tänu kvaliteedijuhtimise alasele mõtteviisile ja 6-sigma mõjutustele. Protsessi põhine organisatsiooni mudel, Operatsioonide juhtimise funktsioonid, jne.
  • Terviklikum vaade, pikaajalisem perspektiiv- seda nii tarneahela kui ka organisatsiooni mõttes. Tarneahel, partnerlus ning töötajate kaasamine. Liidrirolli suur osakaal juhtimises üldiselt.
  • Integreeritud süsteemid – põhinevad võtmemõõdikutel ja on seotud ettevõtte peamiste funktsionidega (finants, tootmine, turundus ehk kliendi rahulolu, personalijuhtimine). Kasutusel on enam analoogseid juhtimisüsteeme nagu tasakaalus tulemuskaart, mis kaasab ja seob kogu organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega.
  • Ennetav mõtteviis, jätkuv parendamine- jällegi seotud tänapäevaste juhtimisfilosoofiatega ja täieliku kvaliteedijuhtimissüsteemiga (TQM), 6-sigmat, protsesside pidev parandamine, 0- viga tolerants, esimesel korral õigesti.
  • Tasakaalustatud tootmine- jäälegi seotud nõudluse põhise tootmisega ning protsessid, mis on disainitud vastavaks turunõudlusega, märksõnad taktaeg, liinide tasakaalustus, rakutootmine, multifunktsionaalsed tiimid, jne.
  • Regulatsioonide raamistiku muutus- EU võrreldes endise majanduskeskkonnaga ja seadusandlusega.
  • Oleme liikunud kõrgamale väärtusahelas- selge on see ja teeme palju väärtuslikumat tööd.

Need on kindlasti aktuaalsed mõjutused ja paljudel tehtud, paljudel tegemata, isegi teadmata. Peamiselt voogavad nad sisse uute teadmistega ja ettevõtetega, välisinvesteeringutega või kohapealsete liidritest ettevõtete kaudu, mis meedias ka enam kajastatud. Märgid on selgelt strateegilisuse ja pikema perspektiivi suunas ning siit on juba kergem edasi minna.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter