Võiksin ju öelda, et oluline pole kiirus, tugevus, osavus või nutikus! Kui vaja, tuleb olla kiire, tugev, osav ja ka nutikas, seda vastavalt vajadusele ja seda kõike korraga.

Mida me võiksime endas kõige enam arendada? See on tegelikult meie enese valik. Valik, mis on tehtud teel olles, seda hingest vabatahtlikult või siis sunnitult ja vastu enda tahtmist, igal juhul on see ühel hetkel valik – ja enda valik.

Kindlasti ei ole mina see esimene aga siiski tooksin ma esile ühe eriti olulise omaduse – see on kohanemine! Me peame olema võimelised kohanema, adapteeruma, seda vastavalt olukorrale ja loomulikult seda oma sisusliste valikute alusel! Kohanemine ei tähenda tuulesuunas liikuda või hõljuda. Kohanemine võib olla vastuoluline ja keerukas – seda ta tegelikult ongi. Mõtted kohanemise suhtes panid mind leiutama ühe lause, aforismi:

Head viljad, tugevad isiksused kohanevad – muutes selleks vajadusel maailma.

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter