Meie teenuse valdkonnad

 • Tootmiskorralduse ja –juhtimise koolitused. Laiem vaade ja mõistlikult tasakaalus LEAN juhtimise põhimõtetega.
 • Tootmise planeerimise audit, koolitused ja süsteemid. Olen veendunud, et planeerimine on tootmise juhtimises üks olulisemaid alustalasid – keskpunkt!
 • Ettevõtte eesmärkidega ja võtmemõõdikutega seostatud lihtne juhtimissüsteem – sobib lihtsalt juurutamiseks ka väiksemale või keskmise suurusega ettevõttele.
 • Võtmeprotsesside kaardistamist ja juurutamist – seotus ettevõtte strateegiaga.
 • Väärtusahela kaardistamine, protsesside kaardistamine, seostamine.
 • Toodete tööaegade ja väärtusahelate – protsesside mõõdistamis- ja normeerimissüsteemide juurutamine
 • Aitame planeerida, organiseerida, korraldada ja kontrollida Teie tegevusi ja protsesse – lühendame teenuse, toote- ja osade läbimisaega, vabastame käibevahendeid.
 • Aitame parendada toimetuskindlust, efektiivsust. Tootlikkus hakkab kasvama ise – seda läbi tõhusa töökorralduse, kalenderplaneerimise ja fokusseeritud juhtimise
 • Aitame luua ja parendada tulemustasusüsteeme, põhinedes strateegilistel ja taktikalistel eesmärkidel ning stimuleerides igapäevast tegutsemist – suudame seda, sest tunneme ja mõistame kliendi, majanduslike eesmärkide ja töötajate vahelisi ootusi.
 • Oskuste maatriksi ja personali hindamissüsteemide juurutamine – operaatorid, operatiiv- ja keskastmejuhid.
 • LEAN juhtimise ja tööriistade koolitused ja meetodite juurutamine (5S, TPM, SMED, KAIZEN, jne)
 • 5S korra ja süsteemi rakendamine ja auditeerimine – eraldi fookus, kui olulisemale alustalale ülejäänud eduks.
 • Tootmisliinide disain ja asendiplaanid. Mahtude sidumine nõudlusega ja organisatsiooni struktuuriga – rollide vastutuste jaotamine.
 • Kvaliteedi tagamise ja kontrollimise süsteemide juurutamine.
 • Aitame koostada ja rakendada lihtsaid, kiirelt toimivaid meetodeid, parandamaks jooksvat sooritust.
 • Aitame luua (tootmis- ja operatsioonide) juhtimissüsteeme, mis põhinevad strateegilistel eesmärkidel, määratlevad taktikalised ülesanded ning operatiivsed tegevused
 • Koolitame, juhendame, arendame tootmisettevõtte võtmeisikuid või meeskondi vastavalt kaardistatud parendusvaldkonnale
 • Oleme valmis Teid koolitama kõikidel eelpool nimetatud teemadel.