Koolitused

TOOTMISKORRALDUS JA -JUHTIMINE

Tootmisjuhtimise koolitus LEAN tootmise kallakuga. Teadmised ja praktilised oskused igapäevatöö tõhusaks teostamiseks seostatuna strateegilise perspektiiviga – otsene mõju efektiivsusele, tootlikkusele ja tulemuslikkusele.

Koolitus on suunatud nii väiksema tootmisettevõtte juhile või tootmisjuhile, samuti keskmise või suurema ettevõtte eestöölistele, tootmisliinijuhtidele, meistritele, osakonnajuhtidele, tootmisjuhtidele, planeerijatele, protsessiinseneridele, jne – kõigil, kellel on oluline mõista tootmiskorralduse sisu ja toimet.

Osaleja täiendab teadmisi ja praktilisi oskuseid igapäevatöö tõhusaks teostamiseks, koos oskusega näha strateegilist perspektiivi – otsesem mõju ettevõtte tootlikkusele ja tulemuslikkusele.

Koolitus on praktilise suunitlusega, kus osaleja teostab paralleelselt ka „KODUTÖÖ“ oma ettevõtte baasil – lahendab reaalset probleemi! Nimetatud meetod tõhustab õpitu omandamist ja rakendamine ettevõttes kannab investeeritud väärtuse koheselt, ilma raiskamiseta, ettevõtte protsessidesse. Koolitus on juttu olulistest alustest, samas mänguline, sisaldab grupitöid, integreerumist ning kogemuste vahetamist.

Üldine struktuur ja teemad:

  • Sissejuhatus tootmisjuhtimisse. Ülevaade peamistest LEAN TOOTMISE tööriistadest. Oluliste tootmismõõdikute seadmine – 1 päev
  • Tootmisjuhtimise tööriistad, LEAN tootmise tööriistad (7 raiskamise vaade) – 1 või 2 päeva praktiliste tööriistade koolitusega (pikkus sõltub vajadusest ja fookusest)
  • Tootmisprotsess, tootmise staadiumid, tootmistsükkel, tootmisvõimsus, tootmise planeerimine – 1 – 2 päeva. (pikkus sõltub vajadusest ja fookusest)

Koolitust on võimalik tellida ka ühe kuni viie päevasena (kõik moodulid eraldi või ka valikuliselt ja järjest, kohandatuna ettevõtte vajadustega). Kui tellitakse kogupakett on koolitus soovituslikult 1 x kahe nädala jooksul.

Koolitaja ja treener Andres Kase

Andres on tootmise- ja operatsioonide juhtimise praktik ning innukas huviline. Kogemust üle 20-aasta ja viimased 10 aasta jooksul juhtinud nii vertikaalselt integreeritud suurtootmist ja tehaseid, paralleelselt täiendades end strateegilise juhtimise alal.

Andres on aastaid koolitanud ja andnud loenguid tootmis- ja ettevõttejuhtimise eriala tudengitele Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Lisaks on koolitanud antud valdkonnas ka mitmete ettevõtete töötajaid.

See on vahetu juhtimise, praktilise tootmisjuhtimise kogemuse ja tänapäevaste teooriate sidusus.