Ülimalt tõhus ja praktiline

Tootmisjuhtimise koolitus

ühendame strateegilised eesmärgid, taktikalised plaanid ja operatiivse tegutsemise

Ei ole tootmissüsteemi, mida nõudlusega ohutult ei kohanda!

Oktoober 2017 - Märts 2018 Viljandis

NB! TOIMUB JUBA NELJANDAT AASTAT JÄRJEST! NÜÜD 8 PÄEVA JA FOKUSSEERITUD TOOTMISE SISULISELE JUHTIMISELE

Lihtne, praktiline ja elluviiv tootmisjuhtimise koolitus

PRAKTILINE & ELLUVIIV

Kõige olulisem on plaanide teostumine, kohanemine ja asjade sisuliselt toimima panemine. Just seda ma oma koolitusel õpetan! Saan seda teha tänu laiapõhjalisele, integreeritud kogemusele praktikuna ja nõustajana.

MIDA ARENDAB?

Koolitus kombineerib teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi strateegilise, taktikalise planeerimise(nõudlusest tulenevalt), kui ka operatiivtasandi igapäevatöö tõhusa teostamise asjus – Tagamaks pikaajaline järjepidevus ja tulemuslikkus.

Kohene rakendus

Koolitus on praktilise suunitlusega. Teadmised ja uued kogemused rakendatakse koheselt koolituse käigus. Osaleja teostab paralleelselt kodused tööd oma ettevõtte baasil (parendusprojekt olulisel teemal oma vastutusalas).

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED

Koolitust elavdav lisaosa on erinevate (tootmis)ettevõtete külastamine. Meile on avanud ja avavad uksi mainekad, eeskujulikud ja avatud suhtumisega ettevõtted (Wendre, Scanfil, Matek, E-profiil, Cleveron, Fortum, VMT Tehased, Viljandi Aken ja Uks, Magnum Medical,  Balti Trafo, jpt)

Kellele mõeldud?

Koolitus on suunatud suurema ettevõtte kesk- ja operatiivtasandi juhtidele ja mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, /-juhtidele. Koolitus sobib kindlasti ahela teistele võtmeisikutele(ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid, jne). 

VAHETU MÕJU

Koolitusel omandatul ja rakendatul on vahetu seostatud mõju osalejale ja tema kaudu ettevõtte tootlikkusele, tulemuslikkusele ja kliendi tootmisteenindustasemele. 

Tõhus meetod

Koolituse meetod tõhustab õpitu omandamist ja kohene rakendamine ettevõttes kannab investeeritud väärtuse koheselt, ilma raiskamisteta, ettevõtte protsessidesse. Osalejale saab rikkalikud, märkmeruumiga, värviliselt trükitud materjalid. 

ETTEVÕTTED JA KOOLITATAVAD ARENEVAD

Koolitusel osalenud on olnud enne koolitust head, kasvuruumiga praktikud, nad on täienenud tänu koolitusele veelgi, neile on avanenud ka uued võimalused. Kindlasti räägivad nad asjalikult kaasa strateegilise-, taktikalise- või operatiivtasandi juhtimises.  Nad on aidanud ettevõtetel areneda ja pareneda. 

Algne koolitus oli ellu kutsutud Viljandi aktiivsete ettevõtjate poolt ja välja töötatud koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori, Viljandimaa Ettevõtluskeskuse ja tööstusspetsialistidega.  Kohalike tööstusliidrite probleemikirjeldustest ja soovidest lähtudes sündiski programm. 

Aastatega on koolitust koostöös ka arendatud ja tänasel päeval fokusseerib see seotult tootmisjuhtimisele ja –korraldusele (Tegemist on praegu endise, nüüd edasi arendatud tootmiskorralduse ja ettevõtete külastuse mooduliga).

VMT Tehased AS juhatuse liige Rainer Kütt: Mina saan omalt poolt öelda, et koostöö on olnud professionaalne ning koolituse tulemusena oleme loonud eeldused edaspidiseks arenguks. Tootmise produktiivsus ei sõltu ainult parimatest seadmetest vaid ka parimast personalist, selleks et meie personal oleks parim, on vaja neid koolitada ka edaspidi. Jätkame koostööd (oktoober, 2017)

Viljandi Akna ja Ukse äriarenduse juht Rauno Pinsol on koolituse kohta öelnud ajalehes Sakala: „Kursusest saadud kasu on näha nii arvudes kui palja silmaga – tootmine on paremini korraldatud ja organiseeritud“ (Sakala, 12.nov.2015).

OÜ Puidukoda tootmisjuht Ain Öövel lisab : „Kursus avardas minu silmaringi ja mõttemaailma. Väga kasulik oli käia teistes ettevõtetes ja näha, kuidas protsessid tegelikult käivad ja kuidas on tootmine lahendatud“  (Sakala, 12.nov.2015)

KOOLITUSE ÜLDISED TEEMAD JA KESTUS.

Täpsema sisu kohta küsi lisainfot tel: 5138403 või kirjuta andres.kase@opstarprofit.ee

ESIMESEL PÄEVAL

 • Sissejuhatus tootmisjuhtimisse. Tõhusa ja ohutu tootmise ettevalmistus ja rakendamine
 • LEAN tootmine ja peamised LEAN tootmise tööriistad.
 • Praktiliste tööde eesmärkide püstitamine, võtmemõõdikute seadmine

KAHEL PÄEVAL – LEAN TOOTMINE

 • Tootmisjuhtimise tööriistad. Ohutu tootmisjuhtimine. 
 • LEAN tootmise tööriistad (7 raiskamise vaade, 5S, Kaizen, JIT, JIDOKA, Standardne töö, TPM, jne)
 • 2 päeva praktiliste tööriistade koolitusega, koos koduste tööde esitlemisega ja progressi jälgimise ja toega.
 • Varud tootmises, nõudluspõhine tootmine
 • Tootmise asendiplaan, tasaal ja taktaeg tootmises

KAHEL PÄEVAL – BAASTEADMISED

 • Tootmise ja juhtimise funktsioonid
 • Tootmisjuht ja organisatsioon, juhtimise tasemed
 • Ohutu tootmisprotsess tööprotsess 
 • Tootmise staadiumid
 • Tootmistsükkel, tootmise kulgemisviisid
 • Tootmisvõimsus teoorias ja praktika, nõudlusega kohanemine
 • Tootmise planeerimine, kalenderplaan
 • Tootmisorganisatsiooni seostatud motiveerimine
 • Võtmemõõdikute roll, kasutamine kliendist operaatorini

KOLMEL PÄEVAL

 • Erinevat tüüpi ja suurusega ettevõtete külastused.
 • Õppereisipäevad koos sisuliste aruteludega ja ettevõtte esindajate esitlustega 

PANEN SIND MÕTLEMA, ARENEMA JA SUHTUMA KASUTADES:

 • Avatud ja asjakohaseid arutelusid koolitatavate vahel koos minupoolsete vürtsikate küsimustega.
 • Ettevõtete külastusi ja “nina sisse” mudelit. Oma tegevust ja protsesse on meiega jaganud: Wendre, Fortum, Cleveron, Scanfil, Magnum Medical, E-profiil, MS Balti Transformers, Skano, Note, Viljandi Aken ja Uks, Matek, DAG Reklaam, jpt huvitavaid ja avatud suhtumisega ettevõtted.
 • Koolitusel osalejate endi ettevõtete külastusi (sobitame need võimalusel ja kokkuleppel). Need külastused on eriti rakenduslikud tänu vahetule infole ja kontaktile. 
 • Reaalset parendusprojekti. Iga koolitatav alustab esimesel kohtumisel reaalse parendusprojekti planeerimisega, mille progressi jälgime igal kohtumisel võtmemõõdikute ülevaatamise abil. Lisaks minu koolitusväline tugi e-kirja või telefoni teel.
 • Mõtlemapanevaid tootmismõtlemist arendavaid grupitöid, mis ei pruugi olla lihtsad, aga kindlasti elulised ja töös rakendatavad – loovad reaalset väärtust.
 • Meeskonnamängu, mis simuleerib konkureerivate lennukitehaste tootmisteenuse pakkumist. Hinnapakkumisest kuni reaalsete, lendavate lennukite tootmiseni – sisaldab ka tööturu muutuste efekti.
 • Loomulikult esitlust ja slaide, valget tahvlit, paberit, markerit või kriiti. Seega koolitusel ei puudu minu monoloog loengu vormis!
 • Rikkalikke trükitud abimaterjale. Minu enda koostatud ja värviliselt trükitud brošüür “Tulemuslik Tootmine – 5S süsteemi juurutamine” ja värvitrükis köidetud koolituse slaidid (märkmete tegemise võimalusega). Kasuta töökohal edasi!
Andres Kase - Tootmisjuhtimise koolitus

Kes on koolitaja?

Saame tuttavaks. Minu nimi on Andres Kase. Pean end eelkõige strateegiliselt mõtlevaks praktikuks-elluviijaks.

 • Üle 20 aasta praktilist tootmis- ja tööstusjuhtimist.
 • Üle 5 aasta tootmis-, operatsioonide juhtimise ja tööstusnormeerimise loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. 
 • Üle 3 aasta tootmisjuhtimise koolitusi ja praktilist nõustamist tööstus- ja tootmisettevõtetele.

Minu viimaste aastate põhitegevus on praktiline nõustamine, tootmisjuhtimise õpetamine ja juhtimisteenuse osutamine. Kogemus nii toiduaine-, elektroonika-, metalli- ja puidutööstusest. Peamised teemad:

 • Ettevõtte operatsioonide ja strateegilise juhtimise seostamine – lihtsad ja taskukohased juhtimissüsteemid VKE-dele.
 • Raskustes või keerukamate ja vertikaalselt integreeritud ettevõtete protsesside ja juhtimissüsteemide korrastamine, sisulise mõistmise ja muutuse esile kutsumine. 
 • Ettevõtete mahtude kasvuks ettevalmistamine, digitaliseerimine, juhtimise süstematiseerimine. Strateegia ja operatsioonide sidumine, tööle rakendamine.

Nõustatud ettevõtted, organisatsioonid, kelle esindajaid olen koolitanud:

Ojala Estonia, Rekman, Cleveron, VMT Tehased, Iglusaunad, Viljandi Aken ja Uks, Puidukoda, Calamaris, Pärnu Kalamajakas, Sveba Dahlen, DAG reklaam, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Wendre AS, Nuia PMT, Bestra Engineering, BHC, Mainor AS, jpt. 

Koolituse toimumise ajad

Koolitus algab jooksva aasta oktoobri lõpus  ja lõpeb  märtsis 2018.

Koolitus toimub näidatud esialgse graafiku alusel. Õppepäevad toimuvad esmase valikuna neljapäeval. Klientide soovil ja koolitaja võimalusel vähesed muudatused. 

Ettevõtete külastused lepime kokku jooksvalt. 

Koolituspäeva ajakava: 

Alustame kell 9:30. Paus I 11:00 – 11:15. Lõuna 12:45 – 13:30. Paus II 15:00 – 15:15. Koolituspäeva lõpp kell 17:00.

Koolitusel on korralik lõunasöök. Pausidel kohvi ja tee. See kõik sisaldub hinnas. Seda pakub Grand Hotel Viljandi restoran. 

Ettevõtte külastuste tarvis on organiseeritud transport Viljandist ja tagasi.  

Kokku kohtume Sinuga kaheksal korral.

Moodul 1: Nädal 43/ 2017-10-26

Moodul 2: Nädal 46/ 2017-11-16

Moodul 3: Nädal 48/ 2017-11-30

Moodul 4: Nädal 50/ 2017  Selgub kokkuleppel ettevõtetega

Moodul 5: Nädal 3/ 2018-01-18

Moodul 6: Nädal 5 või 6/ 2018 Selgub kokkuleppel ettevõtetega

Moodul 7: Nädal 8/ 2018 Selgub kokkuleppel ettevõtetega

Moodul 8: Nädal 10/ 2018-03-08

Muudatustest ja kohanemisvajadusest annan koheselt teada. 

Koolituse toimumise koht

Grand Hotel Viljandi konverentsiruum

Tartu 11/Lossi 29

71004 Viljandi

Parkimiskohad olemas. 

Lisainfo koolituse asjus:

Telefon: +372 5138 403 | E-mail: andres.kase@opstarprofit.ee

 

Grupp on täitunud! huvi korral palun võta ühendust, kogume uue grupi või teeme ettevõttes kohapeal.

€ + km
Registreerimine on lõppenud

Grupp on täitunud!

€ + km
Registreerimine on lõppenud

Grupp on täitunud, registreerimine lõppenud!

päeva
tundi
minutit
sekundit

Registreeru koolitusele! Saad osa praktilisest ja sisulisest tootmisjuhtimise koolitusest. Registreeri oma ettevõtte operatsioonide- ja tootmise juhid, alljuhid ning saad sisuliste, ühtsete lisateadmistega järjepidevust ja tulemuslikkust suurendavad juhid.

NB! Toimub juba neljandat aastat järjest