Andres Kase

Andres Kase ja Opstar Profit

Andres Kase

Saame tuttavaks – Minu nimi on Andres Kase. Pean end eelkõige strateegiliselt mõtlevaks praktikuks-elluviijaks.  Olen laiapõhjaline praktik, kes tunneb asjakohast teooriat.

Pean oluliseks kõrgete eesmärkide seadmist, suurt unistamist, teadlikku tegutsemist! Eesmärkide saavutamise juures pean oluliseks järjekindlat, ambitsioonikat, tasakaalustavalt konservatiivset, nutikalt seostatud plaane ja tegutsemist. Oluline on nii tervik, kui ka detailid. Olen investeerinud pika aja karjäärist tööstusega ja tootmisega seotud ettevõtete praktilisse juhtimisse. Tehase- ja tööstusoperatsioonide juhtimine, tarneahela juhtimine, süsteemne juhtimine on märgusõnad. Pikaajaline, sisuline, kõrgetasemeline, aastaid karastanud kogemus teeb võimalikuks ka tänase praktilise nõustamisteenuse pakkumise.

Tugev praktilisus koos teoreetiliste teadmistega on garantiipagas – elluviiva nõustamise ja konsultatsiooni juures kõige olulisem. Teadmiste ja juhiste rakendatavus on kordades tõhusam ja väärtuslikumad diagnoosivast nõuannete loetelust. Olen organisatsiooni personaaltreener. Aitan hoida fookust olulisel, korrastada protsesside ja -süsteemide toimet, avastada ja elimineerida raiskamist, seostada eesmärke ja saavutada tulemust.

Minu teekond algas oskustöölise põlist ja suundus keerukate, rahvusvaheliste tööstusettevõtete, vertikaalselt integreeritud, tehnoloogiliselt mitmekesiste operatsioonide juhtimiseni. See on olnud keeruline, põnev, arendav ja karastav korraga. Olen juhtinud nii operatiiv- kui kesktasandit, olnud spetsialisti rollis, käivitanud ettevõtjana ja osanikuna ekspordile suunatud ettevõtte ning saanud olla 10 aastat rahvusvaheliste korporatsioonide suurtootmiste tippjuhi rollis. Viimased, pea kolm aastat olen tegelenud praktilise nõustamisega ja koolitamisega. Olen

SUHTUMINE – kannan endas tulemusele ja lahendusele orienteeritud mõtteviisi. Ise mõtlemine, sisuliselt aru saamise kaudu omandatud oskused toovad tulemuse.

“Hea kasvujõu ja -isuga seemnele on iga muld viljakas.”

Tahe, teadmiste-, kogemuste janu, energia annavad jõudu ja võimaluse areneda. Nii suudame kasvada erinevat tüüpi mullas, pidevalt kogeda ja õppida ka eksimuste abil. Edasiviiv eksimine kuulub teadmiste ja kogemuse kinnistamise juurde – kindlustab järelduste ja otsuste täpsust.

Opstar Profit

Opstar Profit annab edasi õpitut ja kogetut ja on minu näol 23 aastat küpsenud ja arenenud puu, mille viljadeks on asjakohased, kliendile orienteeritud ja tulemust andvad suunised. Annan edasi kogemuste ja teadmiste sünteesi, mis aitab nüüd kasvada teistel.

Opstar Profit annab teadmiste ja oskuste kõrval edasi ka suhtumist eesmärkide saavutamiseks – innukust, energiat, initsiatiivi ja soovi pidevalt õppida. Eesmärkide ellu rakendamiseks, tuleb olla töökas, ressursse nutikalt ja tõhusalt kasutades. Iga inimene, süsteem, organisatsioon on võimeline arenema kiiremini, kui ta seda hetkel teeb, selleks vajame head ja terviklikku, seostatud vaadet, FOOKUST,  tegevusplaani ja ka kontrolli.

Minu eesmärk OPSTAR PROFITI’ga on parandada organisatsioonide tulemuslikkust. 

Minu ülevaatlik töö- ja hariduskäik plokkskeemina. Annab kiire ja lihtsa pildi, kes ja mis on OPSTAR PROFIT ja Andres Kase.

Andres Kase CV Protsessina

VAATA ANDRES KASE LINKEDIN PROFIILI


Always Better Than Before/Alati Parem Kui oli Varem

Andres Kase